Gå til hovedinnhold Gå til søk Gå til hovedinnhold
Våpenskjold

Uten navn [1] 

Artikkel 
M/S Fix
Båttrafikk på Tyrifjorden


Av Margit Harsson

Motorbåten Fix ble rundt 1905 bygget på Tandberg i Norderhov, og det var brødrene Jørgen og Johan Jensen fra Norderhov som satte båten i rutefart mellom Hønefoss, Sundvollen og Åsa. Fix hadde plass til 24 passasjerer.

Fix Foto: Buskerud
fylkesfotoarkiv

Fix hadde problem med å passere tømmerhengslet ved Storelva, og var i drift i bare fire år. Båten skapte også problemer for tømmertrafikken, og trelastdireksjonen fikk satt en stopper for denne passasjer-trafikken. Båten ble hugget opp i 1950-årene.

Artikkel - info 
Sist endret 26.02.2008 Terje Bautz
Opprettet 26.02.2008 Terje Bautz
Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut