Gå til hovedinnhold Gå til søk Gå til hovedinnhold
Våpenskjold

Uten navn [1] 

Artikkel 
D/S Sigurd Syr
Dampbåter på Tyrifjorden


Av Margit Harsson

Onsdag 2. august 1854 gikk D/S Sigurd Syr av stabelen, og «det morede i Sandhed, at see Skibet lettes fra Stabelen og med hurtighed at glide ned i det flydende Element», skriver Ringeriges Ugeblad 10. august. Bak byggingen sto eierne av Kong Halfdan, Jørgen Rytter­ager og Hans Andreas Haavind. Men Sigurd Syr måtte gå med så liten fart på grunn av gammel motor, at båten snart fikk tilnavnet Sega-Sjur «trege Sjur».

I 1855 averteres i Ringerikes Blad:

Dampskipet Sigurd Syr utgår fra Averøya øverst i Tyrifjorden hver tirsdag kl. 8 for­middag, anløper Skjærdalen, Frognøya, Storøysundet, Sundvollen kl. 10, og Nes ved den nye veilinje kl 11 formiddag, og ankommer til Svangstrand kl. 1 etter­middag. Går tilbake den samme rute kl. 2. Avgår fra Averøya hver torsdag etter­middag kl. 5, og anløper de samme steder til Svangstrand. - derfra fredag etter­middag kl. 2 til Averøya, og utgår igjen kl. 8 aften til Svangstrand. Går derfra lørdag for­middag kl. 8 samme tur. Hver annen lørdag fra 9. juni, går dampskipet fra Averøya kl. 1 ettermiddag til Fjulsrud eller Nes, og derfra kl. 3 til Vikersund på Modum - går den søndag ettermiddag kl. 6 tilbake til Nes.

Sigurd Syr hadde en fartstid på ca. 20 år. Båten sank ved Nakkerud i 1874 eller 1875, og vraket ble hugget opp og solgt.

Artikkel - info 
Sist endret 26.02.2008 Terje Bautz
Opprettet 26.02.2008 Terje Bautz
Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut