Gå til hovedinnhold Gå til søk Gå til hovedinnhold
Våpenskjold

Uten navn [1] 

Artikkel 
D/S Ringerike
Dampbåter på Tyrifjorden


Av Margit Harsson

Dampskipet Ringerike ble bygget ved Akers mekaniske Verksted i 1903. Båten ble så fraktet med jernbanen til Vikersund der den ble «klinket sammen» og satt i fart av A/S Lierbanen i 1904. Det fortelles at båten var usedvanlig vakker og velproposjonert. Under dekk forut var en liten salong, og på hoved-dekket var en større innelukket salong. Båten hadde plass til 120 passasjerer, og i mai 1906 kan Ringerikes Blad opplyse at dampskipet Ringerike har fått bevilling til skjenking av øl, vin, fruktvin og mjød under fart på Tyrifjorden.

Ringerike Foto: Buskerud
fylkesfotoartkiv

D/S Ringerike gikk i rute mellom mellom Sundvollen og Svang­strand, og periodevis med stopp i Øverskogen i Lier, Nes i Utstranda, Svensrud og Helgelandsmoen. Anløpet ved Svensrud ble innstilt høsten 1908 fordi trafikken var for dårlig. Fra Svang­strand kunne passa­sjerene reise videre med Lierbanen, en privateid og smalsporet bane som gikk mellom Svangstrand i Sylling og Lier stasjon for videre forbindelse til Drammen eller Kristiania.

I sommersesongen var det i mange år stor turisttrafikk med båten, og det fins en lang rekke postkort som forteller at båtreisen over Tyrifjorden var populær blant turister. En fin rundtur var å gå over Krokskogen til Sundvollen, videre med dampbåt til Svangstrand og derfra med tog til Oslo. Lars Johansen fra Borgen i Hole var i mange år skipper på D/S Ringerike.

D/S Ringerike var i drift til og med sommeren 1926, men så var det slutt. En annonse i Ringe­rikes Blad året etter kunngjør at D/S Ringerike er utkonkurrert av bilene og har innstilt trafikken mellom Svang­strand og Sundvollen av mangel på passasjerer. Driften hadde i flere år vist underskudd. I stedet forsøkte Lierbanen med en bil­rute rundt fjorden, men den står også i fare for innstilling da den praktisk talt ikke har passasjerer, heter det til slutt i lokalavisen.

D/S Ringerike ble solgt til Sylling Meieri som trengte ny dampkjele til ysteriet. Og i september 1932 kan Ringerikes Blad opplyse at skroget «i disse dager» er hogget opp, og at skrapjernet er sendt til spikerverket i Oslo.

Ringerike ved Sundvollen Foto: Buskerud fylkesfotoarkiv

Artikkel - info 
Sist endret 26.02.2008 Terje Bautz
Opprettet 26.02.2008 Terje Bautz
Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut