Gå til hovedinnhold Gå til søk Gå til hovedinnhold
Våpenskjold

Uten navn [1] 

Artikkel 
D/S Kong Ring
Dampbåter på Tyrifjorden


Av Margit Harsson

I 1827 ble første dampskip tatt i bruk her i landet. Dampskipet het Constitutionen, var bygget i England og gikk i rute mellom Kristiania (Oslo) og Kristiansand. Ti år seinere, den 9. juli (eller 9. juni) i 1837 var det stor festivitas i Hønefoss. Første norskbygde dampskip ble sjøsatt «i mangfoldige jublende Menneskers paasyn». Båten var bygd på Øya nedenfor Hønefossen og fikk det stolte navnet Kong Ring. Det var folkefest ved fossen, og på motsatt side av Storelva lå Glatved hotell der sjøsettingen ble feiret med stor middag, musikk og fyrverkeri.

Grev Johan Wedel Jarlsberg, rittmester Jens Lange og kjøpmann og sagbrukseier Fredrik Thorne i Drammen sto bak byggingen av båten. Grev Wedel Jarlsberg var amtmann i Buskerud fra 1806, og kort etter var han med og stiftet Drammensvassdragets Fellesfløtnings­forening.

Kong Ring skulle først og fremst brukes til tømmertransport over Tyrifjorden, til å slepe tømmergrimer og trelastflåter fra Storelva til Vikersund. Men båten skulle også frakte varer og mennesker. Dampmaskinen om bord, som kom fra Motala Mekaniske Verksted i Sverige, var bare på 10 hestekrefter, og det viste seg snart at den var for svak til de store oppgavene Kong Ring var tiltenkt. Etter godt og vel 10 års drift ble båten hugget opp og dampmaskinen solgt.

Artikkel - info 
Sist endret 26.02.2008 Terje Bautz
Opprettet 26.02.2008 Terje Bautz
Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut