Gå til hovedinnhold Gå til søk Gå til hovedinnhold
Våpenskjold

Uten navn [1] 

Artikkel 
D/S Jarl
Dampbåter på Tyrifjorden


Av Margit Harsson

D/S Jarl ble bygget som en mindre slepebåt på Glommens Mekaniske Verksted i Fredrikstad i 1911, og i mai året etter gikk første tur i Tyrifjorden. Dampbåten Jarl tilhørte Drammen trelast­handler­direk­sjon og ble bygget for å assistere Grev Wedel med tømmer­sleping. Det blir fortalt at Jarl fra tidlig om våren slepte tømmergrimer fra Storelvas utløp og til Vikersund.

Grev Wedel og Jarl Jarl og Grev Wedel i arbeid.
Foto: Buskerud
fylkesfotoarkiv

Det er ulike opplysninger om hvordan båten endte sine dager. Én kilde kan fortelle med sikkerhet at Jarl ble flyttet over til Krøderen rundt 1930, og at båten sank der i 1934. Opplys­ninger om at D/S Jarl endte sine dager ved Skjær­dalen brygge og ble liggende der som skipsvrak, må i så fall være feil.

Artikkel - info 
Sist endret 26.02.2008 Terje Bautz
Opprettet 26.02.2008 Terje Bautz
Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut