Gå til hovedinnhold Gå til søk Gå til hovedinnhold
Våpenskjold

Uten navn [1] 

Artikkel 
D/S Activ
Dampbåter på Tyrifjorden.


Av Margit Harsson

Dampskipet Activ ble bygget i Tønsberg i 1892 eller 1894 for Johan Støre, og hadde en maskin på bare 8 hestekrefter. Activ skulle frakte ferskvann til seilskutene i Drammens­fjorden. Men etter få år var båten til salgs og ble kjøpt av Lars Johansen (1849-1912) fra Borgen (Børjen) i Hole for kr 4000. Activ gikk i fast rute mellom Sundvollen, Bønsnes og Skjær­dalen på Tyristrand, og ble også brukt som slepebåt i Steinsfjorden fordi den kunne legge ned skorsteinen og gå under Sundøybrua. Det fortelles at Activ fraktet passasjerer lør­dag, søndag og mandag, og slepte tømmer de andre ukedagene. I mai 1903 fraktet Activ militære mannskaper fra Skjærdalen til Helgelandsmoen.

Activ og Ringerike Activ og Ringerike ved Sundvollen.
Foto: Buskerud
fylkesfotoarkiv

I 1904 eller 1906 ble båten solgt til A/S Lierbanen for kr. 6000. Activ ble satt i rute mellom Sundvollen og Svang­strand slik at den korresponderte med jernbanen i Lier. Activ hadde en besetning på to mann og plass til knapt 50 passasjerer (andre kilder oppgir 60). Activ ble etter hvert i svært dårlig stand. Båten gikk i opplag 1909, ble solgt i 1911, og etter et uhell i 1914 ble båten hugget opp.

Artikkel - info 
Sist endret 26.02.2008 Kirsti Evanger
Opprettet 26.02.2008 Kirsti Evanger
Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut