Gå til hovedinnhold Gå til søk Gå til hovedinnhold
Våpenskjold

Uten navn [1] 

Hopp over navigasjonskoblinger
Gå til hovedinnhold
View Part 
Sjaastad Trevarefabrikk ble etablert i 1876

NY SERIE I HISTORIEBOKA: "Gamle Lier"

Tekster og bilder fra 30 år med Lierkalender i regi av Lier Historielag.
I alle år har Truls Hallingstad skrevet tekster til de historiske bildene.
Historieboka har fått tillatelse til å videreformidle et utvalg bilder og tekster fra de 30 kalendrene.
Mange av kalendrene finnes på lager og kan bestilles fra Lier Historielag : 32 84 69 25

sjaastad_1000px Sjaastad Trevarefabrikk ble etablert i 1876, men brant ned til grunnen i 1899

Byen var bygdas marked. Da Kristiania – Drammensbanen åpnet i 1872 kom hovedstaden med et slag mye nærmere Lier. En som forsto å dra nytte av det, var proprietær Hans Jacob Hofgaard på Sjåstad. Han hadde stor skoger og dessuten vannfall som drev sag- og møllebruk. I 1876, fire år etter åpningen av jernbaneforbindelsen, startet han en trevarefabrikk i tilknytning til sagbruket. Sjåstad trevarefabrikk hadde fra første stund eget utsalg i Kristiania, sentralt på Vestbanetomten, tett ved jernbanesporet.

Bildet fra 1899 viser noe av lageret og det store gesimsskiltet som også ramser opp noe av assortimentet. "Dører, vinduer, lister, høvlede bord & planker". Vinduer og elementer til datidens kjøkken var Sjaastads spesialitet.

Gutten til venstre er trolig Hans Larsen Onstad, de øvrige er ukjente og antas å være de ansatte ved utsalget.
Om det var enkelt å få trevarer og høvellast lastet av i Kristiania, var det desto mer brysomt å få vognene lastet på Lier stasjon. Først skulle det kjøres med hest og vogn eller slede fra Sjåstad, den besværlige og bakkete landeveien til Lier. Der ble det stuet i bedriftens eget pakkhus ved stasjonen, for å samles til fulle vogner. Mange folk og hester var sysselsatt med denne transporten. Selve trevarefabrikken sysselsatte på det meste 52 mann.
Det var derfor en kjærkommen idé som ble lansert av framsynte i bygda i 1895, om jernbane langs vestsida av dalen til Sylling. Hofgaard var død i 1894, og det var sønnen, kaptein og senere oberstløytnant Hofgaard, han hate også Hans Jacob, som hadde overtatt Sjåstad med alle herligheter. Han kom med i en komité som skulle forberede prosjektering av en slik bane. Den ville gjøre det mulig å laste vognene ved fabrikken og frakte til utsalget uten omlasting eller hestetransport. Men ennå før en var kommer i gang med byggingen av banen, brant Sjaastad Trevarefabrikk ned sammen med sag og mølle, i 1899. De to sistnevnte ble bygget opp igjen, men ikke fabrikken. Da banen åpnet i 1904 var det ikke lenger dører og vinduer å sende. Det ble isteden tremasse fra Tronstad Brug som Lierbanen fraktet til Drammen havn for utskiping og til pairfabrikkene langs Randsfjordbanen.

Info 
Sist endret 07.03.2013 Terje Bautz
Opprettet 06.03.2013 Terje Bautz
Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut