Gå til hovedinnhold Gå til søk Gå til hovedinnhold
Våpenskjold

Uten navn [1] 

Hopp over navigasjonskoblinger
Gå til hovedinnhold
View Part 
"Nasjonalbrakka" - Nøsteboligen fra 1917

NY SERIE I HISTORIEBOKA: "Gamle Lier"

Tekster og bilder fra 30 år med Lierkalender i regi av Lier Historielag.
I alle år har Truls Hallingstad skrevet tekster til de historiske bildene.
Historieboka har fått tillatelse til å videreformidle et utvalg bilder og tekster fra de 30 kalendrene.
Mange av kalendrene finnes på lager og kan bestilles fra Lier Historielag : 32 84 69 25

Nøsteboligen "Nationalbrakka" - Nøsteboligen fra 1917

Klikk bildet for zoom

Bildekilde; Lier Historielags bildesamling

Nøsteboligen ble oppført under første verdenskrig, i 1917. Da ble den omtalt som Drammens største leiegård. Folk var i alle år opptatt av den merkverdighet at gården lå med den ene enden i Lier og den andre i Drammen, og til og med at grensen gikk midt gjennom en leilighet. Men den 130 meter lange gården lå i sin helhet i Lier. Grensen følger Nøstebekken. Den kommer ned Tomineborgdalen som egentlig heter Stoppendalen (Stoppen = Staupvin) Videre er bekken lagt i rør, og den løper ut i fjorden mellom Shelltomta og tomta der NSB hadde impregneringsverk for sviller og stolper. Før 1935 var bekken åpen og flømte ofte inn på gårdsplassen.
Det var National Industri AS som fikk bygd dette store boligkomplekset som på folkemunne ble kalt "nasjonalbrakka". Hensikten var å skaffe husrom til ansatte i bekvem nærhet, bar noen hundre meter fra fabrikkporten. Bygningen hadde 34 leiligheter for familier og 60 hybler for ungkarer. Det var bad som var felles for fire og fire leiligheter, og hver leilighet hadde bod i kjelleren og på loftet. En moderne bekvemmelighet som vannklosett var også innlagt.
National Industri ble til ved en fusjon i 1917, men bedriften på Brakerøya var etablert fem år tidligere, da en av de store pionerene på elektrisitet og elektrisk produskjon her i landet, drammenseren Gotfred Thorkildsen kjøpte tomten og førte opp fabrikkbygningene. Han startet sin egen installasjonsforretning som 20-åring i 1899, fire år før byen fikk elktrisk strøm. I 1901 fikk han sitt gjennombrudd da han klarte å improvisere elektrisk belysning for den store amtsutstillingen det året. På mindre enn fire ukers varsel monterte han et utall buelamper og glødelamper som han forsynte med strøm fra en likestrømsgenerator ansakffet fra Sveits. Den ble drevet av en lokomobil han leide i Sverige.
På Brakerøya startet han produksjon av transformatorer, men etter fusjonen i 1917 ble den delen av produksjonen flyttet til Sandefjord. Etter noen år ble imidlertid konsernets virksomhet samlet i Drammen og National Industri var ved 50-års jubiléet i 1967 Drammens største bedrift med ca. 1000 ansatte.
Bilder er av forholdsvis ny dato, fra 1973, da Nøsteboligen med sine mange beboere måtte bort og gi plass til veisystemet ved foten av motorveibrua. Vi ser at arbeidet er i gang, jernbanesporet er omlagt mot Tuverud og Liertunnelen og området bort til veien er ryddet. Den 130 meter lange bygningen er dødsdømt der den står. Snart etter ble den banket ned og ble til fyllmasse. Til venstre ser vi bebyggelsen i Nøsteveien, til høyre Fagertun.
Info 
Sist endret 06.02.2013 Terje Bautz
Opprettet 06.02.2013 Terje Bautz
Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut