Gå til hovedinnhold Gå til søk Gå til hovedinnhold
Våpenskjold

Uten navn [1] 

Hopp over navigasjonskoblinger
Gå til hovedinnhold
View Part 
En steinkølle fra en fjern fortid
Den mest uvanlige oldsak som noen gang er funnet i Lier, er en steinkølle som vakte stor interesse da den ble innlevert til Universitetets Oldsaksamling. Grunnen er at der ved samlingene hadde de ikke maken blant sine mange tusen gjenstander fra steinalderen.Av Nils Johan Rønniksen

Omstendighetene rundt funnet var også spesielle: i mai 1952 ble den funnet på en byggetomt ved Haugestad i Lierbyen. Det var Signe Hansen, elev ved Lier framhaldsskole, som var finner. Hun leverte den inn ved skolen. Og der ble den liggende i et skap helt fram til 1984. Da ble den gjenoppdaget, og Hegg skole tok kontakt med Oldsaksamlingen for å melde om ”nyfunnet”.

haugestadkølla, tegning; OldsaksamlingenDet oppsto en pussig situasjon da skolens administrasjon ringte Oldsak-samlingen for å fortelle om funnet: da steinkølla ble beskrevet, forsto skolen at den ikke ble trodd, spesielt da det innrissede fiskebeinsmønstret på kølla ble omtalt. Det ble imidlertid gjort avtale om at skolen kunne komme inn og levere kølla. Inspektøren og noen elever reiste inn til Oslo og ble godt mottatt av daværende konservator Einar Østmo. (2008, professor og faglig ansvarlig ved Oldsaksamlingen) Han uttrykte forbauselse da kølla ble presentert, han var i tvil om han hadde sett en lignende oldsak fra Norge. Noe sikkert kunne han ikke si der og da, men lovte å komme tilbake til funnet ved en senere anledning.

Det gjorde han også i en artikkel i Oldsaksamlingens årbok for 1984/85. Hans konklusjon var at det dreide seg om en steinkølle fra Suomusjärvikulturen som tidfestes til 6500 – 5000 år f. Kr. Haugestadkølla er dermed mellom 7000 og 8500 år gammel! Den er mye eldre enn de store flodrikene langs Nilen, Eufrat og Tigris.

Østmo diskuterer funnet i sin artikkel og kommer til at havnivået i Lier for 7000/8000 år siden var 25 meter høyere enn nå. Stedet der kølla ble funnet lå under 8/10 meter vann. Den må ha blitt mistet fra en flåte eller en trestokkbåt og blitt liggende der til den så å si kom inn i skoleverket i moderne tid. Steinkøller med boret hull er det funnet en del av i Norden. Haugestadkølla er mest lik de finske køllene. Disse køllene har innrissede, skråstilte streker, men som regel ikke borehull. Østmo mener likevel at Haugestadkølla hører hjemme blant ”den finske familie”.

Hvordan kan en slik kølle, hjemmehørende et helt annet sted i Norden, ha havnet i Lier?

Hvis det virkelig er slik at kølla er kommet østfra, så vil det være en indikasjon på at det var forbindelse mellom jegerfolkene over store avstander i denne fjerne fortid. Kan det ha vært en kreativ sjel som formet steinen etter sitt eget hode? Kan ”køllemennesket” ha vært av dem som ristet helleristningene i drammensområdet? Hvis det er tilfelle, da er kølla yngre enn før beskrevet, ”bare” 6500 år gammel. En slik kølle var et jaktvåpen, en kunne slå i hjel både mennesker og dyr med den. Et borehull der skaft kunne monteres gjorde steinen mye mer anvendelig. Den kunne kastes og med presisjon var den et farlig våpen på avstand. Kanskje var det ikke en kølle: kunne den være et lodd på en gravestokk? Et garnsøkke? En magisk stein brukt til trolldom? Hva skal innrissingen tyde? Antall dyr som er felt? Hadde jegeren i så fall tallbegrep ut over en, to, mange? Neppe. Vi velger å tro at innrissingen må ha hatt en mening ut over å være pynt. Magisk evne som ga hell på jakt? Eller et verdighetstegn, båret av en som i rang sto over de andre? Spørsmålene og spekulasjonene er mange når en får en slik gjenstand i hendene.

Haugestadkølla er en enestående oldsak fra Lier. Et annet, spennende funn fra Lier er sølvskatten fra Lahell. Den er utstilt i skattkammeret i Oldsak-samlingen. Mellom denne skatten og Haugestadkølla ligger et hav av tid.

Info 
Sist endret 07.05.2012 Terje Bautz
Opprettet 04.02.2008 Terje Bautz
Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv utAbonner på siden