Gå til hovedinnhold Gå til søk Gå til hovedinnhold
Våpenskjold

Uten navn [1] 

Hopp over navigasjonskoblinger
Gå til hovedinnhold
View Part 
Sylling ysteri var det første meieriet i Lier
Det ble stiftet som andelslag av 22 melkebønder i mars 1865

NY SERIE I HISTORIEBOKA: "Gamle Lier"

Lier Historielags kalender nr. 30 er nå i handelen.

I alle år har Truls Hallingstad skrevet tekster til de historiske bildene.
Historieboka har fått tillatelse til å videreformidle et utvalg bilder og tekster fra de 30 kalendrene.
Mange av kalendrene finnes på lager og kan bestilles fra Lier Historielag : 32 84 69 25

Sylling ysteri Sylling ysteri var det første meieriet i Lier. Det ble stiftet som andelslag i 1865 av 22 melkebønder.

Klikk bildet for zoom

Syllingbøndene var tidlig ute selv i landssammenheng. Meieridrift var noe nytt. Bortsett fra setermeieriet i Rausjødalen i Tolga (1856), vare det Nitteda som var først ute. Det skjedde i 1858. To år seinere fikk Ringerike sitt meieri. Samtidig kom meieridrift i Ramnes i vestfold og Brøttum i Ringsaker. Fellestrekket ved disse var at det var store melkebygder med stor avstand til markedet. Derfor var det heller ikke uventet at Sylling ble den delen av Lier som kom først i gang. Formålet var å starte en felles foredling og omsetning av melka. I første omgang var melkeproduktene smør, mysost og nøkkelost. I tidens løp ble det gjort forsøk med salg av melk og fløte til Kristiania, og eksperimentert med ysting av Cheddarost på 1890-tallet. I 1923 skriver bestyreren at de produserte halv- og helfet Goudaost. Slik var Sylling ysteri en mer avansert bedrift i bransjen enn de øvrige i bygda, som begrenset seg til smør og pultost.
Fra 1911 var produksjonen i Sylling styrt av Østlandets Melkeforsyning. Fra 1933 spesialiserte ysteriet seg på Normanna, en norsk Roqeufortvariant. Syllingosten fikk godt reommè, og produskjonen var i gang til driften ble nedlagt i 1971-72. Melkemottaket gikk ut 1971, men pakking av ost fortsatte til ut på våren etter hvert som osten modnet.
Etter hvert kom flere leverandører til enn de opprinnelige 22. Fra 1936 kom også produsenter i Øverskogen til. De fikk sende melka med rutebilen om morgenen. På det meste var det 27 større og mindre gårder i Øverskogen som leverte melk til ysteriet. Fra 1955 sluttet andelseierne ved Sørsdal Meieri seg til Sylling og la ned sitt eget mottak. Ysteriet måtte da organisere henting av melk fra gårdene, eller ved gårdsveiene. Karsten Ringstad sto for denne kjøringen.
På bildet som trolig er fra 1965, ser vi melkebilen som er i ferd med å bli losset ved melkemottaket. Den er fulllastet med spann. Gustav Lier lemper spann, mens Tone Ulriksen hopper tau.
I 1957 kom også Oddeval over til Sylling. Martin Østvold kjørte først melkeruta derfra, men fra 1958 kjørte Ringstad begge rutene. Samtidig overtok Erling Martinsen kjøringen fra Øverskogen. Busssjaførene savnet antakelig ikke melkespannene. Som en liten kuriositet kan nevnes at Toverud en tid sendte melka med Vikersundruta som den gangen kjørte om Sollihøgda til Oslo. Bildet er tatt av Johan Brun.
Info 
Sist endret 05.12.2012 Terje Bautz
Opprettet 05.12.2012 Terje Bautz
Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut