Gå til hovedinnhold Gå til søk Gå til hovedinnhold
Våpenskjold

Uten navn [1] 

Hopp over navigasjonskoblinger
Gå til hovedinnhold
View Part 
Toget ankommer Lier stasjon en vinterdag i 1906
I 1906 gikk Lierbanen i sitt tredje driftår. Et lite togsett tok passasjerer og gods et par ganger pr. dag oppover Lierdalen til Sylling

NY SERIE I HISTORIEBOKA: "Gamle Lier"

Lier Historielags kalender nr. 30 er nå i handelen.

I alle år har Truls Hallingstad skrevet tekster til de historiske bildene.
Historieboka har fått tillatelse til å videreformidle et utvalg bilder og tekster fra de 30 kalendrene.
Mange av kalendrene finnes på lager og kan bestilles fra Lier Historielag : 32 84 69 25

Lier stasjon Gamle Lier stasjon 1906

Klikk bildet for zoom
Toget ankommer Lier stasjon fra Drammen en grå og halvmørk dag vinteren 1906. Linja er smalsporet og fra det lille damplokomotivet slippes hvit damp gjennom skorsteinen og blander seg med svart kullrøyk når lokomotivet stenger trykket på sylindrene. Det er et persontog med mange vogner som ruller inn på stasjonen. På perrongen lenger framme står to personer. En av dem er antakelig stasjonsmesteren. Den andre er en betjent med ilgods på tralla.
Foran toget ser vi et par lastevogner på sidespor, og i det fjerne rett fram en bygning som kan være Skjeggerudlåven. Den sto der Bilbo er nå.
Med fyr under kjelen, på et spor bak toget står kanskje "mærra". Det var klengenavn på et reservelokomotiv som sto stasjonert på Lier for å hjelpe med å dytte på tunge tog opp stigningen mot Spikkestad.

I 1906 gikk Lierbanen i sitt tredje driftsår. Det var et lite togsett som et par ganger om dagen tok passasjerer og gods videre oppover Lierdalen til Sylling og Svangstrand. Linja gikk på vestsida av dalen forbi Egge og Sjåstad.
I forgrunnen til høyre ligger et sidespor med lasterampe for lasting eller lossing av gods. Et spor med veksel svinger av og fortsetter inn i godslageret. Ved sporet står vedstabler og annet gods ser ut til å ligge nedsnødd på plassen. På stasjonsplassen står en hest med slede. Den venter antakelig på passasjerer som skal ha skyss. Meieribygningen ruver i full høyde etter utvidelsene siden første byggetrinn i 1884. Bortover mot meiereiet ser vi en rekke uthus og lagerbygninger.
Et av dem er Sjåstad trevarefabrikks lagerhus.
Utenfor høyre bildekant ligger Hegsbrobygningen som Lier kommune få år tidligere hadde kjøpt til kommunelokaler.
Mot bildekanten står Hegsbros store sidebygning der den manuelle telefonsentralen for Ytre Lier flyttet inn noen år seinere. Den var der til telefonen ble automatisert i 1937. Seinere holdt kommunens ingeniørvesen til der noe tiår med folk og maskiner.

Til høyre for toppen av stolpen midt i bildet ser vi låven på Tranby gård. Du kan også skimte tårnet på Tranby kirke litt til høyre for låvebygningen. På den andre siden av meieriet synes låven på Nedre Overn, der bjørkelunden på bygdetunet er nå. Den andre bebyggelsen på gården ser du nærmere stolpen. Litt til venstre mot skogkanten skimtes husene på Båhus, og ut til høyre Auvi. Husmannsplassen Paradis som den bratte veistrekningen kan ha fått sitt navn etter, vises mot bildekanten helt til høyre.
Info 
Sist endret 28.11.2012 Terje Bautz
Opprettet 28.11.2012 Terje Bautz
Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut