Gå til hovedinnhold Gå til søk Gå til hovedinnhold
Våpenskjold

Uten navn [1] 

Hopp over navigasjonskoblinger
Gå til hovedinnhold
View Part 
28 - Hans Olaf Nilsen
Drammens ordfører i perioden 1930 - 1934


Av Jens Erik Gulbrandsen

Hans.O.Nilsen010001Hans Olaf Nilsen f. 5.3.1873 i Drammen, d. 18.4.1951 i Drammen. Han var sønn av Anders Nilsen og Thora Karine f. Tollisen g. 26.5.1872. Da Hans Olaf ble født var faren skipstømmermann og formann, da broren Nils Christian ble født f. 3.1.1877 var faren tomtearbeider. Ved begge barnas fødsler er Sundgata oppgitt som bosted for familien.
I følge 1910-tellingen var H. O. Nilsen gift med Helga Oline f. Hansen 3.2.1876 på Strømsø og de hadde barna Borghild Andrea f. 26.6.1900 i Sverige, Hjørdis Marie f. 22.9.1905 på Lysaker og Arne Erling f. 27.8.1907 i Drammen. Familiens bosted i 1910 var ”Seheim” G.nr. 17, B.nr. 85 på Danvik.

Hans Olaf Nilsen kom allerede som 15-åring inn i papirbransjen, en må derfor anta at han ikke hadde annen skole enn folkeskole og muligens middelskole som ballast ut i livet. Da broren ble født var farens yrke oppgitt som tomtearbeider, mulig at vanskelige økonomiske forhold i familien gjorde at H. O. Nilsen måtte så tidlig ut i arbeidslivet. For ettertiden skulle det vise seg at Hans Olaf Nilsen med valget av arbeidsplass kom på sin rette hylle i livet, i et yrke hvor han senere i alle år hadde sitt virke og nedla et betydelig arbeid.

Konkret startet han arbeidslivet i 1888 ved å bli ansatt ved Holmen Papirfabrikk på Holmen i Drammen, men han sluttet etter 10 år der, i 1898, etter at direktør og grunneier Karl Gram døde i 1897 og det til dels rådet kaotiske forhold i ledelsen. Både dødsfall, oppsigelser og tiltredelser skapte uro, det samme gjorde det dårlige forholdet mellom ledelsen og arbeiderne. Midt oppe i dette tapte også bedriften penger, uro og pengekrise førte til en sammenslåing av Holmen Papirfabrikk og Hellefos Træsliberi ved Hokksund fra 1898, under navnet Holmen – Hellefos. Fabrikkene drev hver på sitt sted fram til 1917, da flyttet den fra Drammen og opp til Hellefoss ved Hokksund, hvor tresliperiet lå. Papirfabrikken drives fortsatt, nå heter den Hellefoss AS

Etter 5 år i Sverige kom H. O. Nilsen tilbake til Norge i 1903 som leder av Granfos Brug ved Lysakerelva. Bruket ble etablert i 1869, men en må anta at Elling G. Skamarken hadde en hånd om denne bedriften rundt 1900.

Det varte nokså lenge før H. O. Nilsen ga seg tid til å delta i byens politiske liv, men i 1912 stilte han på Høyres liste ved bystyrevalget. Han var deretter medlem av bystyret og formannskapet i en årrekke. Overlege Ulfert Lied ble gjenvalgt til ordfører ved valget i 1929, men på grunn av sviktende helbred ønsket han ikke gjenvalg. Den valgte viseordføreren, disponent H. O. Nilsen, ble derfor den nye ordføreren i Drammen etter valget i 1929. Hans ordførertid var i en meget vanskelig økonomisk periode for byen, det var stor arbeidsløshet og inntektene til bykassa sviktet stadig, det ble derfor en stadig balansegang mellom inntekter og utgifter. Under disse forholdene var det ikke lett å få endene til å møtes, men han tok seg av kommunen med stor omhu og falt ikke for fristelsen til å ta opp for store lån selv om det hadde vært det letteste.

H. O. Nilsen hadde gått i en god lære hos sin forgjenger overlege Lied og han utstrålte en klar, saklig sjarme, og var forretningsmann også i den kommunale driften.Da han gikk av som ordfører var kommunens finanser i den skjønneste orden med store opparbeidede fonds – noe som hans etterfølgere kunne dra stor nytt av. Under Hans Olaf Nilsens ordførerperiode ble saken om den nye bybrua godkjent i de kommunale organer og planleggingen av brua tok til, byggearbeidene startet i 1934.

H. O. Nilsen hadde også en lang rekke andre verv innen Drammen kommune, og også innen den industrien som han var knyttet til gjennom et par menneskealdre.
Han var formann i Drammen Handelsstands Forening, visepresident for jubileumsutstillingen i Drammen 1930 og ordfører i representantskapet for Drammen og Oplands Privatbank.

Hans Olaf – det var det navn han populært gikk under – var i beste forstand en populær og humørfylt skikkelse i byen, en kjent borger med en rank skikkelse. Han kjente halve byen og var ”på hatt ” med byen, en elskverdig og hyggelig mann som var respektert og avholdt innen alle leire av befolkningen.En nøktern familiefar, noe en også kan ane av hans dødsannonse, liten og ubetydelig var den, og han var offisielt oftest bare betegnet som ”disponent H. O. Nilsen”, som overskriften på hans nekrolog lyder.

Dødsannonsens tekst var: ”Min elskede mann, vår snille far, svigerfar, morfar og farfar døde stille i dag. Den var undertegnet Helga Hansen, som altså overlevde sin mann, dessuten er den undertegnet av barn, svigerbarn og barnebarn.

Etter disponent H. O. Nilsen kom det til et bytte av de politiske blokkene i Drammen. Drammen hadde hatt ordfører fra Høyre siden 1885, ved valget i 1935 kom den første ordføreren fra Arbeiderpartiet, Karl Gunderssen. Hans Olaf Nilsen var således den siste ordføreren fra Høyre på en stund i Drammen.

Kilder:

Odd W. Thorson og Berit Nøkleby: Drammen, en østlandsbys utviklingshistorie, bind 4, 1981
Arkivverkets hovedside digitalarkivet.no
Drammens Tidende 18.4.1951 og 23.4.1951
Per Otto Borgen og Reidar Heieren: Made in Drammen.
Drammen kommune byarkivet

Info 
Sist endret 20.02.2012 Terje Bautz
Opprettet 20.02.2012 Terje Bautz
Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut