Gå til hovedinnhold Gå til søk Gå til hovedinnhold
Våpenskjold

Uten navn [1] 

Hopp over navigasjonskoblinger
Gå til hovedinnhold
View Part 
26 - Ole Ulfert Brunbas Lied (1865-1931)
Drammens ordfører i 2 perioder, først 1919-1925, så 1929 men frasa seg vervet p.g.a. sviktende helse


Av Jens Erik Gulbrandsen

Lied, UlfertOle Ulfert Brunbas Lied, f. 30.09.1865 på Landåsen, Fluberg i Søndre Land., d. 16.11.1931 i Drammen.
Sønn av cand. pharm. senere apoteker og også poståpner Herman Ulrik Lied (1827-1900) og hustru Berta Marie Oladatter (1834-1889). Han er ikke registrert ved folketellingen i 1885, antagelig fordi han da allerede hadde reist ut av landet på en av sine mange studiereiser. Registrert er derimot hans tre søsken Marianne Wilhelmine f. 1855, Berta Fransiska f. 1858 og Ulrikke Marie f. 1860

Ved folketellingen i 1900 bodde Lied i Øvre Storgate & Torvet (Bragernes torg 2), han var praktiserende lege og ble da registrert kun med navnet Ulfert Lied. Her bodde også hans hustru Ragnhild Lied f. 1868 i Christiania. Nå blir han registrert som overlege ved Sykehuset og privatpraktiserende lege, og de bodde fortsatt på adressen Bragernes Torv 2. Fram til 1910 er det ikke registrert noen barn i familien.

Etter artium foretok Lied diverse studiereiser til Budapest, Wien, Hamburg og København før han begynte å studere ved Aars og Voss i Christiania 1883. Ble cand.med. 1890. Han hadde sin kandidattjeneste (turnus) i Christiania (1891-1892). Han tilbrakte en kort tid i 1891 på Aure på Nordmøre som assistentlege.
Lied kom til Drammen og begynte som lege ved Drammen Sykehus i mai 1892. Sykehuset var da relativt nytt, det sto ferdig 1887, og det hadde plass til 30 senger. Det ble bygget på den øvre del av Gutzeitløkka, oppkalt etter konsul Fr. W. Gutzeit.
Han var assistentlege ved Drammens by og Buskeruds amts sykehus for overlege H.H. Wildhagen 1893-1910, også i den tiden han studerte kirurgi og gynekologi i Berlin 1897-1898.

Det var en allerede anerkjent lege som ble utnevnt til overlege ved Drammens by og Buskeruds amts sykehus 1910 og som overlege virket han der helt fram til sin død i 1931.

Lied sto for utbyggingen av sykehuset fra 30 senger til 115 senger 1910-1914. Sammen med dr. Wildhagen har han æren av å ha innført nye moderne kirurgiske behandlingsmetoder ved sykehuset.

Lied var ikke mye skrivende av seg, bortsett fra en del faglig litteratur, men han deltok på stadige kirurgiske og ortopediske kongresser i Sverige, Danmark og Tyskland. Han ble etter hvert en fremtredende spesialist på det kirurgiske område, særlig spesialist på kirurgisk behandling av Basedows sykdom (strumaoperasjoner).

I det politiske liv deltok han som representant for Høyre, fra 1914 som medlem av Drammen bystyre, så var han varaordfører 1914-1919 og ordfører 1919-1925. Han ble også valgt til ordfører ved valgt i 1929, men på grunn av sviktende helbred ønsket han ikke gjenvalg.

Drammen kommunes finansielle og økonomiske stilling i 1920-årene var preget av en høy grad av stabilitet, sunnhet og styrke. Det var en mann som hadde en vesentlig ære for dette, nemlig Ulfert Lied. Han var en av de sjeldne mennesker som maktet å yte en positiv og fullstendig innsats langt ut over det vanlige, både som lege og kommunepolitiker. Innsatsen på de to områdene hadde en felles bakgrunn i hans store arbeidsevne og administrativ begavelse. Det var karakteristisk for Lieds økonomiske administrasjon at alle kommunale arbeider ble betalt kontant, og at det ble opprettet forskjellige fonds til å møte nedgangstider med. Denne forutseende sikring av kommunens økonomi gjorde det mulig for Lied med fasthet og myndighet å lede byens økonomi fra en periode preget av jobbetid, dyrtid og pengerikelighet inn i og gjennom en årrekke med arbeidsløshet, pengeknapphet, forsørgernødhjelp og boligmangel.

Kort oppsummert, Ulfert Lied var en myndig mann som utstrålte en mektig autoritet. Ulfert Lieds saklighet som kommunepolitiker og administrator skaffet ham stor respekt og anseelse ikke bare blant hans partifeller, men også blant hans politiske motstandere.


Medlem av Skolestyret i Drammen
Medlem av Direksjonen i Lysverket i Drammen
Medlem av flere kommunale verv i Drammen

Forfatter av flere faglige (kirurgiske) artikler.

Medlem av Styret i Norsk kirurgisk Forening
Medlem av Styret i Nordisk kirurgisk Forening
Medlem av Deutsche Gesellschaft für Chirurgie
Formann av Buskerud amts lægeutvalg (1906-1907)
Direktør i Brennevinssamlaget, Drammen.

Lied gjorde en stor og helhjertet innsats for Drammen Museum og hadde en stor del av æren for at museets nybygg kunne åpne si 1930.

Valgt som 1. varamann fra Bragernes til Stortinget 1919-1921 for Høyre.
Varamann i Skog- og vassdragskomiteen, møtte for Otto Knoph Rømcke fra 6.9.1921 og ut høstseksjonen i 1921.

Han ble begravet på kommunens bekostning, og ble ved sin død betegnet som ” Drammens Grand Old Man”. Redaktør Torgeir Vraa i Fremtiden som i mange år hadde vært Lieds politiske motstander skrev i hans nekrolog blant annet: ” Det er med sorg byens borgere, ja hele landet, mottok dette dødsbudskap. På halv stang flagges det i dag i hele Drammen. Det er i anledning overlege Lieds død. Selv Folkets Hus heiste sin røde fane på halv stang for å vise også vårt partis anerkjennelse av den avdøde”.

Det er karakteristisk for Lieds kjærlighet til den by han flyttet til i sin ungdom at han testamenterte en betydelig sum penger til ”Selskapet til Drammen forskjønnelse og gavn”, selskapet som ble stiftet av bl.a. grosserer Antoni Capjon og stadsingeniør Halvor Heyerdal i 1870. Da fru Ragnhild Lied døde i 1959 tilfalt ennå kr. 192.500,- dette selskapet. Allerede i 1920 sto han bak opprettelsen av legatet ”Overlege Ulfert Lied, overlege Knud Nicolaysen og Olaf Rømckes minnefond for Drammen Sykehus” på kr. 100.000,- opprinnelig opprettet til fordel for unge kirurger, nå et legat som støtter veldedige og allmennyttige formål. Fondet administreres i dag av Drammen Overformynderi.

Et relieff av overlege Lied, utført av professor Wilhelm Rasmussen ble i 1940 avduket på Drammen Sykehus. Det henger på venstre side av vestibylen tvers ovenfor kafeteriaen, og til høyre for blomsterbutikken. Relieffet er utført etter Ulfert Lieds dødsmaske i høyt relieff.

Ulfert Lied ble utnevnt til ridder av St. Olavs Orden 1925 som heder og utmerkelse for hans store innsats som overlege ved Drammen Sykehus.

Kilder:

Odd W. Thorson og Berit Nøkleby: Drammen, en østlandsbys utviklingshistorie, bind 4, 1981
Per Otto Borgen: Drammen Byleksikon 2004
Arkivverkets hovedside digitalarkivet.no
Div. aktuelle artikler funnet ved søk på Google.

Info 
Sist endret 10.01.2012 Terje Bautz
Opprettet 10.01.2012 Terje Bautz
Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut