Gå til hovedinnhold Gå til søk Gå til hovedinnhold
Våpenskjold

Uten navn [1] 

Hopp over navigasjonskoblinger
Gå til hovedinnhold
View Part 
25 - Otto Knoph Rømcke (1868 – 1954)
Drammens ordfører i to perioder 1913-1916 og 1916-1918


Av Jens Erik Gulbrandsen

Otto Rømcke

Otto Knoph Rømcke f. 2.11.1868 i Nes, Hallingdal, sønn av grosserer Olaf Gustav Rømcke (1839-1922) og hustru Agnes Marie f. Torgersen (1841-1883). Ved folketellingen i 1900 bodde han som trelasthandler sammen med sin hustru Sigrid Andrea Rømcke f. 1872 i Drammen og sønnen Olaf f. 28.10.1899 i Amtmann Blomsgate 22. Ved folketellinga i 1910 hadde Rømckes steget til brukseier, sagbruk, men familien bodde fortsatt på samme adresse, nå har to barn til beriket familien, Emmy f. 27.01.1901 og Otto Knoph Rømcke jr. f. 12.09.1904. Huset ligger på adressen også i dag, Rømckevillaen ligger øverst i Amtmann Blomsgate rett ovenfor Bragernes kirke og tett oppunder Bergstien og er i dag tilholdssted for Eiendomssenteret og div. advokater.Otto Knoph Rømcke gikk på Drammen latinskole og senere Christiania Handelsgymnasium til 1889, deretter fortsatte han sin utdannelse i England 1891, Frankrike 1892 og Tyskland 1895

Ansatt ved trelastfirmaet Landfall Brug fra 1889
Trelasthandler, medinnehaver i Landfall Brug 1896-1916,
Drev Drammens annen dampdrevne sagbruk på Brakerøya etter sin far. Hele utstyret til sagbruket var levert av den norske maskinindustri representert ved Myrens Mekaniske Verksted i Christiania.
Sagbruket ble satt opp på en tomt kjøpt etter dødsboet til Poul Hofgaard (Hofgaardsgate) i 1845.
Rømcke var disponent i Ramfos Træsliberi til 1916
Skogeier, skogeiendommer i Hallingdal fra 1916
Medlem av Drammen Bystyre i perioden 1904-1934, bare avbrutt av perioden 1910-1913, og de to ordførerperiodene.

Offentlige verv:

Formann - Børskomiteen
Formann - Trælastdireksjonen
Formann - Komiteen av 1923 om vassdrags- og elektrisitetsvesenets administrasjon
Formann - Den kommunale lysverkdireksjon, Drammen (fra 1916)(i 19 år)
Medlem - Den depart. komite i anledning av lønnskonflikten ved Statsbanene (1920)
Varamann - Norges Banks representantskap (1933-1938)

Verv i organisasjoner:

Formann - Drammens Handelsstands Forening, senere æresmedlem
Medlem - Norges Handelsstands Fællesforening (1916-1919)
Medlem - Representantskapet Det norske Skogselskap (1925-1940)

Andre administrative verv:

Formann - Styret Drammens Privatbank
Formann - Styret de sammensluttede banker Drammens Privatbank og Drammens og Oplands Kreditbank
Formann i Drammens trelasthandlerdireksjon
Formann i direksjonen for Drammens Privatbank ( 1916-1927)
Ordfører i Bruusgaard Kiøsteruds Dampskibsaktieselskab.
Medlem av direksjonen for Drammens Elektrisitetsverk
Medlem av direksjonen i Drammen Glassverk (1917-1935)
Medlem - Styret Krogstad og Mjøndalen sellulosefabrikker
Medlem - Styret Drammenselvens Papirfabrikker
Medlem - Styret Union Co.
Medlem - Styret Bruusgaard Kiøsterud D/S
Medlem - Styret Drammens Jernstøberi
Medlem - Administrasjonsstyret de sammensluttede banker Drammens Privatbank og Drammens og Oplands Kreditbank (fra 1927).

Folks karakteristikk av han var han var i besittelse av en voldsom politisk kultur.

Valgt til Stortinget i perioden 1919-1921 1. representant fra Bragernes, medlem av Skog- og vassdragskomiteen og nestformann i ”Om ekstraordinær formueskatt”.

I perioden 1922-1924 1. representant for Hønefoss, Drammen og Kongsberg., nestformann i Skog- og vassdragskomiteen og medlem av Valgkomiteen. Representerte Høyre.

Kilder:

Odd W. Thorson og Berit Nøkleby: Drammen, en østlandsbys utviklingshistorie, bind 4, 1981
Per Otto Borgen: Drammen Byleksikon 2004
Arkivverkets hovedside digitalarkivet.no
Div. aktuelle artikler funnet ved søk på Google.

Info 
Sist endret 04.01.2012 Terje Bautz
Opprettet 02.01.2012 Terje Bautz
Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut