Gå til hovedinnhold Gå til søk Gå til hovedinnhold
Våpenskjold

Uten navn [1] 

Hopp over navigasjonskoblinger
Gå til hovedinnhold
View Part 
24 - Carl Otto Lund (1863-1936)
Drammens ordfører i 2 perioder 1907-1910 og 1910-1913


Av Jens Erik Gulbrandsen

Carl Otto LundCarl Otto Lund ble født 15.11.1863 i Larvik, d. 15.12.1936.
Ved folketellingen 1865 er oppgitt at foreldrene Carl Otto senior f. 1820 og Wilhelmine f. 1828 hadde 6 barn, Mariane Bolette f. 1853, Hans Ludvig f. 1855, Caroline Wilhelmine f. 1857, Augusta Franciska f. 1861, Carl Otto f. 1863 og Wilhelm f. 1864. Familien var da bosatt i Larvik
Ved folketellingen i 1900 bor overrettssakfører Carl Otto Lund og hustru Caja i Fremgaten (Tollbugt. 97) i Drammen med barna Bergliot f. 1893, Fredrik f. 1894, Aslaug f. 1896 og Finn f. 1900.
Ved folketellingen i 1910 bor de fortsatt på samme adresse, ennå sammen med alle barna.

Tollbugt. 97 er identisk med Lundegården som ligger mot Tollbugata mellom Aabysgt. og Hans Kiærsgt. ved innkjøringen til Drammen havn. Bygd etter den store brannen på nedre Strømsø 1870, men om gården har fått sitt navn etter Carl O. Lund eller den person som bygde gården vites ikke.

Student Aars og Voss, Oslo 1882, Cand.jur. 1887
Direktør Drammens telefonselskap
Fullmektig hos byfogden i Drammen 1887-1891
Sekretær i formannskapet i Drammen 1891-1900
Overrettssakfører i Drammen fra 1892
Aktor ved Drammen meddomsrett 1907-1933
Sakfører for Drammen kommune fra 1920

Han var formannskapssekretær i perioden 1890-1900, da ble han medlem av Drammen bystyre i to perioder 1901-1907, etter to perioder som ordfører 1907-1913, ennå to perioder som medlem av bystyret 1916-1922. Representerte Høyre, og ble rost for sitt brede utsyn. Han var ordfører ved byjubileet i 1911 og anmodet den gang, på vegne av kommunestyret, overlærer Tord Pedersen om å utarbeide et skrift om Drammens historie i det forløpende hundre år. Det ble starten på bokverket ”Drammen – en Østlandsbys utviklingshistorie”, men første bind som kom ut i 1921 var bare ført fram til 1720, og Tord Pedersen døde i 1926, så andre forfattere måtte fullførte bokverket .

Stortingsrepresentant i periodene 1916-1918 og 1919-1921, begge ganger valgt for Høyre og valgt for Drammens 2. krets Strømsø og Tangen.

I sin første periode var han medlem av budsjettkomiteen 1916-1918 og medlem av justiskomiteen i samme periode. I 1916 kom han inn som forsterkning ved behandling av lov om skjønn, ekspropriasjonssaker og odelsløsning og lov om forandringer i straffeprosessloven, samt i 1918 ved behandling av lov om fonds- og aksjemeglere.

I sin andre periode 1919-1921 var han medlem av finans- og tollkomiteen (av 1919)

Av spesialkomiteer var han medlem av fullmaktskomiteen 1919-1921, medlem av valgkomiteen 1919-1921 og medlem av utenrikskomiteen fra 1920, hvor han overtok etter Sam Eyde som var norsk sendemann i Warszawa 1920-1923. Sam Eyde er identisk med mannen som sammen med Kristian Birkeland grunnla Norsk Hydro.


Formann i lignings- og overligningskommisjonen i Drammen
Medlem av div. kommunale virksomheter i Drammen
Formann i Drammen kommunale folkebibliotek fra 1914
Kommisjonær i Hypotekbanken (og Småbruks- og Boligbanken) fra 1919
Medlem av styret i Drammen Høyreforening
Formann i Den Norske sakførerforening 5. krets
Medlem av hovedstyret i Den Norske Sakførerforening 1916-1928
Medlem i rådet AS Norske Varekrigsforsikringsfond
Formann i direksjonen for Drammen og Oplands Kreditbank i 25 år
Medlem av styrer i en rekke industrielle bedrifter, rederier m.v.
Ordfører i representantskapet brannforsikringsselskapet Norge fra 1917

Ridder av St. Olavs Orden 1911

Carl Otto Lunds navn lever videre i Drammen i dag, gata som går parallelt med Bjørnstjerne Bjørnsonsgt syd for denne og fra Austadgata og fram til trafikkmaskinen på Bangeløkka heter C. O. Lundsgt. (Gikk tidligere helt fram til Verven).


Kilder:

Odd W. Thorson og Berit Nøkleby: Drammen, en østlandsbys utviklingshistorie, bind 4, 1981
Per Otto Borgen: Drammen Byleksikon 2004
Arkivverkets hovedside digitalarkivet.no
Div. aktuelle artikler funnet ved søk på Google.Info 
Sist endret 06.12.2011 Terje Bautz
Opprettet 06.12.2011 Terje Bautz
Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut