Gå til hovedinnhold Gå til søk Gå til hovedinnhold
Våpenskjold

Uten navn [1] 

Hopp over navigasjonskoblinger
Gå til hovedinnhold
View Part 
22 - Carl Christian August Jacob Bonnevie (1849-1917)
Drammens ordfører i perioden 1898 - 1901


Av Jens Erik Gulbrandsen

Carl BonnevieCarl Christian August Jacob Bonnevie f. 05.08.1849 I Kristiansund, d. 19.12.1917. Han var sønn av privatlege, senere korpslege ved Karl Johansverns sykehus i Horten, Nils Emanuel Andreas Bonnevie f. 1815 i Borre og Augusta Marie f. Lorentzen f. 1828 i Schleswig. Carl Christians søsken var Friderik Honoratus f. 1845, Sophus f. 1847, Alwine Betty Marie f. 1850 og Sophie Frederikke f. 1858

Gift med Wilhelmine f. Heiberg f. 1.9.1865 på Voss og de bodde på Jernbanetorget (Strømsø Torg) da de i 1888 døpte sin sønn Bjarne. Faddere var blant flere korpslege E. Bonnevie og fru Augusta Bonnevie, altså dåpsbarnets besteforeldre, som vel da fremdeles bodde i Horten.

Også da Carl og Wilhelmine fikk de neste barna Ernst f.1891 og Tørris f. 1893 hadde de samme bosted ved Strømsø Torg. Men ved folketellingen 1900 hadde familien flyttet til en 2 ½ etg. forretningsgård i Øvre Storgate, matr. nr. 50f hvor de bodde i 2. etg. i et hus som hadde 3 butikker i 1. etg.

Ved folketellingen i 1910 hadde de igjen vært på flyttefot, nå til St. Olavsgate 3, da bodde kun gymnasiast Tørris hjemme hos sine foreldre. Det er i St. Olavsgate 3 der Axel Helgeland i mange år hadde sin forretning.

Carl Christian flyttet tidlig ut fra hjemmet i Horten, allerede ved folketellingen 1865 var han losjerende skoleelev sammen med sin bror kadett Sophus Bonnevie f. 1847 i Møllergaten 28n i Christiania. Han ble innskrevet som student i 1866, og ferdig utdannet cand.med. i 1873.

Carl C.A.J. Bonnevie flyttet til Drammen og ble privatlege i byen i 1873, etter hvert steg han i gradene til også å være landfysikus og distriktslege, deretter fungerte han som bylege for Strømsø og Tangen i tidsrommet 1894-1898,

Drammen statsfysikat ble opprettet i 1897, og den første statsfysikus i byen var Carl C.A.J. Bonnevie, en stilling han hadde fra 1897 – 1917.

Han fikk gjennomført at Strømsø Fattighus i 1896 ble omdannet til pleiehjem for syke og hjelpeløse fattige, og at det i 1898 ble innredet en egen avdeling for fattigvesenets tuberkuløse.

Han satt i bystyret 1895 – 1898 og fra 1907. Til Stortinget 1913-1915 ble han valgt som 1. suppleant og representerte en uoffisiell ”venstre betonet” høyreliste spesielt dannet for dette Stortingsvalget. Dette partiet ble kalt Det Frisinnede Venstre.

På Stortinget var han varamedlem i Tollkomiteen. Han var medlem av styret i den norske legeforening, foreningen ble stiftet 1886 Han var også medlem av styret i den norske nasjonalforening mot tuberkulose, foreningen ble stiftet 1910, nå endret navn til Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Carl Bonnevie var ordfører i Drammen Sparebanks forstanderskap. Carl C.A.J Bonnevie var ordførende mester i frimurlosjen St. Johanneslogen Gustaf til den ledende stjerne fra 30.09.1908 til 30.10.1917. Ridder av St. Olavs Orden 1912

Bonnevie har fått en gate oppkalt etter seg i Drammen. Gaten ligger parallelt med og mellom Sommerfrydveien og De eldres vei, og går fra Frydensalstien og Wulfbergsgate. Av kartet kan det se ut som om det kun er to villaer som har adresse til denne gaten. Gaten fikk sitt navn i 1923.

Kilder:

Odd W. Thorson: Drammen, en østlandsbys utviklingshistorie, bind 3, 1972
Odd W. Thorson og Berit Nøkleby: Drammen, en østlandsbys utviklingshistorie, bind 4, 1981
Per Otto Borgen: Drammen Byleksikon 2004
Arkivverkets hovedside digitalarkivet.no
Div. aktuelle artikler funnet ved søk på Google.

Info 
Sist endret 14.11.2011 Terje Bautz
Opprettet 14.11.2011 Terje Bautz
Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut