Gå til hovedinnhold Gå til søk Gå til hovedinnhold
Våpenskjold

Uten navn [1] 

Hopp over navigasjonskoblinger
Gå til hovedinnhold
View Part 
21 - Hans Hansen (1844 – 1919)
Drammens ordfører i perioden 1897 - 1898


Av Jens Erik Gulbrandsen

Hans HansenHans Hansen f. 23.10.1844 på Bragernes som sønn av kjøpmann Christian Hansen (1806-1857) og hustru Karen Ingeborg f. Løser (1803-1880). Ved folketellingen i 1865 er faren død, men jeg finner en enke Karen Hansen, yrke handlende, som godt kan ha vært moren til Hans. I så fall bor hun sammen med sin sønn August f. 1845 som var sjømann, og diverse tjenestefolk i Bragerhagen, gård nr. 335. Ved folketellingen i 1900 bor Hans Hansen sammen med sin hustru Jenny Marie f. 22.11.1863 i 2. etg. i Nedre Storgate 4 og siden vi senere kan lese at foretningen også lå i samme adresse, må en kunne anta at den lå i byggets 1. etg.

Nedre Storgate 4 lå på hjørnet av Nygata, vis-a-vis Lyche, men er nå revet til fordel for Magasinet.

Verken ved folketellingen i 1900 eller 1910 er det oppgitt noen barn, derimot bodde det tre unge damer, Karen f. 1869, Karoline f. 1872 og Hanna f. 1873, alle med etternavn Hansen og alle født i Christiania, disse var nieser av Hans Hansen, døtre av Hansens bror. Ved folketellingen i 1910 bor familien på samme adresse, Nedre Storgate 4.


Etter sin merkantile utdannelse begynte han som kjøpmann i Drammen i 1867, en virksomhet han drev med hele sitt liv, dvs fra 1867-1919, han ble en av byens største i bransjen, hovedsakelig innen kolonial, vin, m.m.

Han var medlem av bystyre og formannskap fra 1885-1912. Overformynder 1894-1897.
Han var dessuten direktør i brannforsikringsselskapet ”Norge” fra 1901, medlem av Norges Banks representantskap fra 1909 og formann i det samme fra 1919. Han satt også som medlem av ettersynskomiteen og av bestyrelsen for statens reservefond (1905-1919).
Han var også formann og medlem i tilsynskomiteen for jernbanen mellom Christiania og Drammen og Drammen – Randsfjorden. Han ytet blant annet et meget verdifullt arbeid ved ombyggingen av Randsfjordbanen til bredsporet jernbane
Medlem av ”Selskabet for Drammens forskjønnelse og gavn”.
Han hadde også en vesentlig del av æren for at Gravfoss på Modum ble kjøpt så raskt i 1898, slik at Drammen kunne bli elektrifisert da de første turbinene ble satt idrift 1903. Strømledningen fra Gravfoss ble ført inn til Drammen via Konggata.

I 1870-årene ble det i alt valgt 60 personer til Drammen Kommunestyre, av disse ble 8 personer valgt 3 ganger, og Hans Hansen var en av disse. Politisk representerte han Høyre.Han bidro med pengegaver i forbindelse med utsmykkingen av den nye Bragernes kirke.

I perioden 1898-1900 ble han valgt som 1 suppleant til Stortinget for Drammen, deretter som representant i 7 fortløpende stortingsvalg fra 1898-1918. Han satt altså på Stortinget i den viktige perioden som til slutt endte med oppløsning av unionen med Sverige. På Stortinget satt han som medlem av Tollkomiteen 1898-1903, og som formann i samme komité 1904-1918, men var 1895-97 medlem av Justiskomiteen og 1910-1912 medlem av budsjettkomiteen. I konsulatsaken i Stortinget1905 var han tilhenger av ”den lange linjen”. I tillegg deltok han hele sin tid på Stortinget i forskjellige spesialkomiteer. Han gjorde en stor innsats for handelspolitiske saker og var kjent som en dyktig debattant med anerkjent innsats i økonomiske og handelspolitiske spørsmål.

Han ble valgt til æresmedlem av Drammen handelsstands forening

Hans største fortjeneste for drammenserne er at han i 1880-årene tok initiativ til å anlegge spasérveier i Hamborgstrømskogen og han bekostet selv det vesentligste av den populære spaserveien gjennom skogen med støtte fra Drammen Sparebank og kommunen. Veien ble påbegynt våren 1892, og som sin nærmeste medarbeider hadde Hansen daværende amtsingeniør, senere statsråd Hans A.C. Hansen, som selv hadde planlagt og stukket ut veien og deretter ledet arbeidet under byggingen.
Han ble utnevnt til Kommandør av St. Olavs Orden 1912 ”for statsborgerlig fortjeneste”, og han ble også utnevnt til kommandør av den franske Æreslegionen.

Hans Hansen døde 9.9.1919

Hans Hansens vei er oppkalt etter grosserer Hans Hansen, veien ble opparbeidet etappevis og fikk sitt navn i 1923.

Kilder:

Odd W. Thorson: Drammen, en østlandsbys utviklingshistorie, bind 3, 1972
Odd W. Thorson og Berit Nøkleby: Drammen, en østlandsbys utviklingshistorie, bind 4, 1981
Per Otto Borgen: Drammen Byleksikon 2004
Arkivverkets hovedside digitalarkivet.no
Div. aktuelle artikler funnet ved søk på Google.

Info 
Sist endret 08.11.2011 Terje Bautz
Opprettet 08.11.2011 Terje Bautz
Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut