Gå til hovedinnhold Gå til søk Gå til hovedinnhold
Våpenskjold

Uten navn [1] 

Hopp over navigasjonskoblinger
Gå til hovedinnhold
View Part 
19 - Søren Anton Poulsson (1847 – 1934)
Drammens ordfører i perioden 1892 til 4.6.1894


Av Jens Erik Gulbrandsen

(Søren) Anton Poulsson f. 19.12.1847, sønn av skipsfører Magnus Andreas Poulsson og hustru Marthe Johanne f. Andersen, bosatt på Strømsø. Han brukte selv kun Anton som fornavn. Anton Poulsson var gift med Jacobine Bolethe Jørgensen f. 1850, datter av Jens Jørgensen f. 1823 (Skipsbygger Jørgensen) og hustru Caroline f. 1832. De fikk sønnen Jens Jørgensen Poulsson 2.1.1875.

Søren Anton PoulsenVed folketellingen for 1900 bodde assuransedirektør Anton Poulsson i Thomas Heftyes gate 47 i Christiania sammen med hustru nr. 2 Ina Bolette Poulsson f. 1851 i Drammen og barna Kathrine f. 1879, Magnus f. 1881, Einar f. 1884, Astrid f. 1886 og Ragnar f. 1890. Foreldrene døde tidlig, så Anton og hans bror Hans Martinius f. 1849 ble satt bort hos pleieforeldre. Brødrene fikk sin skolegang og bodde som pleiesønner hos prost Peter Broch og hans hustru Karine Hiort på gården Hønen Vestre i Norderhov, Ringerike. Ingen av brødrene er registrert ved folketellingen i 1865 fordi de da antagelig allerede hadde reist ut av landet.
(Søren) Anton Poulssen gikk tidlig til sjøs og fulgte i sin fars fotspor til tross for at han var blitt kassert som aspirant til sjøkrigsskolen. Han gikk gradene og var skipskaptein 1872-1886.
Den siste skuta han førte, eide han mesteparten i selv, men den skuta forliste i 1887. Året før var han blitt utnevnt til bestyrer for Drammen Sjømannskole fram til 1891. I 1891 ble han så ansatt som adm.dir. i Drammen gjensidige Skipsassuranceforening fram til 1894.
Formann i Drammen Sjømannsforening 1883-1894.

Poulsson satt mange år i Drammen bystyre, han var viseordfører 1891. Representerte Høyre i Drammen.

Utnevnt til æresmedlem i Drammen Sjømannsforening i 1923. Flyttet fra Drammen til Christiania i 1894 og måtte derfor si i fra seg ordførervervet.

Han overtok stillingen som adm.dir. i Kristiania gjensidige sjøassuransce-forening, men byttet fort stilling og ble samme år, 1897 til sin død adm. dir. i Assuranceforeningen Skuld.
Formann i Christiania Sjømannsforening 1896-1897.
I årene 1896-1902 satt han i bystyret i Christiania. Han var styreformann i Krigsforsikringen for norske skip 1914-1922, formann i Det norske Veritas 1903- 1925, formann i Norsk Selskab til Skipbrudnes Redning (senere Redningsselskapet) fra 1894, æresmedlem her 1931.

En av de eldre Collin Archerskøytene til Redningsselskapet bygd i 1908 fikk navnet RS 21 ”Anton Poulsson” og gjorde en god jobb langs kysten til hun ble solgt i 1948 etter 40 års tjeneste.

Medlem av en rekke kongelige kommisjoner.
Ridder av St. Olavs Orden 1901, forfremmet til kommandør 1917 for ”fortjenester av norsk sjøforsikring og skipsfart”.

Han ble også utnevnt til Knight Commander of the Order of the British Empire, (kommandørridder av den britiske imperieordenen) en orden som har 2. ansiennitet i rekken av Order of the British Empire. Utenlandske mottakere er klassifisert som æresmedlemmer av den ordenen de mottar. Har ikke funnet ut hvorfor han ble tildelt denne ordenen, men siden ordenen er en ”order of chivalry” (ridderlighetsorden) og først ble innført i 1917, tør en anta at det skyldes hans innsats for Redningsselskabet.
På fritiden var Anton Poulsen en ivrig jeger, og etter Norsk Kennelklubbs utstilling i Drammen 1901 samlet noen menn seg for å sende ut en innbydelse til dannelsen av en spesialklubb som skulle jobbe med norske harehundstammer. Klubben ble stiftet 28.11. 1902 og den første formannen ble Anton Poulsson.

Da han døde innledet Norges Sjøfartstidende nekrologen over ham med følgende ord: ” Den norske sjøassuranses største navn er gått over i historien. Om Anton Poulsson kan man si at han var habil i enhver henseende, faglig, intellektuelt og samfunnsmessig. Hva han tok på seg, utførte han som det skulle utføres.

Det finnes ingen navnereferanse til Anton Poulsson i Drammen i dag.

Kilder:

Odd W. Thorson: Drammen, en østlandsbys utviklingshistorie, bind 3, 1972
Per Otto Borgen: Drammen Byleksikon 2004
Arkivverkets hovedside digitalarkivet.no
Div. aktuelle artikler funnet ved søk på Google.

Info 
Sist endret 28.04.2013 Terje Bautz
Opprettet 03.10.2011 Terje Bautz
Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut