Gå til hovedinnhold Gå til søk Gå til hovedinnhold
Våpenskjold

Uten navn [1] 

Hopp over navigasjonskoblinger
Gå til hovedinnhold
View Part 
18 - Thomas Bang (1834 – 1925)
Drammens ordfører i to perioder 1891 og 1894


Av Jens Erik Gulbrandsen

Thomas Cathinco Bang f. 1827 / Thomas Bang f. 1834 var et problem å finne ut av. Søker man på Drammens ordførere på wikipedia får man opp Thomas Catinko Bang f. 1827. I Drammen Byleksikons liste over ordførere heter han Thomas Bang f.1834. Hvilken av kildene er riktige?

Thomas Bang Jr..Begge disse personene finnes i Byleksikonet, og begge er nevnt som sønner av skipsreder, skipsmegler, trelasthandler og stadtkaptein Tobias Bang f. 1790, d. 1860 på Strømsø og hustru Magdalene Cathrine Neumann f. 1799, d. 1889 på Strømsø. De hadde 6 barn, bl.a. disse to med navn Thomas. Ved folketellingen 1865 bodde hustruen med to barn i gård nr. 161 på Strømsø. I slektstreet er begge sønnene nevnt. Den eldste, Thomas Cathinco B. er den mest meritterte av disse, og har en lang liste med titler bak seg, bl.a. den første borgermester i Drammen 1872, og også senere kjent som amtmann Bang f. 1882-1884 og 1890-1902. Den yngste Thomas B. var overrettssakfører i Drammen og oppført som ordfører i 1891 og 1894.

Thomas Cathinco f. 1827 var gift med Lydia Christiane Middelfart f. 1827 på Strømsø, og de hadde 4 barn, Thomas B. f. 1859, Peter Albert B. f. 1861, Thomas Cathinko B. f. 1863 og William B. f. 1864. Ved folketellingen i 1900 bodde familien i Bergstien matr.nr. 189

På grunn av at Thomas Cathinko var amtmann (Amtmann Bang) i de aktuelle ordførerperiodene, velger jeg å konkludere med at det var yngstebroren Thomas Bang som var byens ordfører i de to periodene.

Som sagt, Thomas Cathinko Bang var den best kjente av brødrene. Han var stortingspresident, statsråd, amtmann og borgermester både i Drammen 1894-1890 og senere også i Christiania – men altså ikke vår person. Borgermester er den tidligere betegnelsen på den nåværende stillingen rådmann, som ble tatt i bruk ved de nye kommunelovene i 1938. Ved folketellingen i 1865 var han ugift, med bopel i Fremgaten ved Banktorget, gård nr. 42.

Thomas f. 1834 var gift to ganger, først med Wilhelmine Margrethe Boeck f. 1843 i Lier, så med Otilia Danna Doxrud f. 1863 på Måsøy i Finnmark. Han hadde 5 barn med første kone og 6 barn med andre kone. Fra første ekteskap Thomas B. f. 1867, Ellen B. f. 1868, Cæsar Boeck B. f. 1870, Magdalena Cathrine B. f. 1873, Helga B. f. 1874.

Fra sitt andre ekteskap Christian B. f. 1884, Vilhelmine Margrethe B. f. 1885, Ingeborg B. 1887, Thorleif B. f. 1889, d. 1889, Thorleif B. f. 1891. Elisabeth B. f. 1898. De bodde da på Fagerlid, gård nr. 14 i Lier ved folketellingen i 1900, men hadde flyttet til Kirkegaten 1 / Rådhusgaten 8, gård nr. 77, 78 ved folketellingen i 1910. Fortsatt bodde de tre yngste barna hjemme. Boligen lå i Rådhusgata tvers ovenfor Brannstasjonskvartalet.

Thomas Bang finnes det ikke mange opplysninger om, men han var juridisk utdannet. Begynte etter studiene som sorenskriverfullmektig på Eiker 1858-1860, før han flyttet tilbake til Drammen som overrettssakfører i 1860. Faktisk en stilling han behold til sin død. I en menneskealder sakfører for Drammen kommune, og han fungerte også en tid som konstituert borgermester i Drammen og som konstituert fylkesmann i Buskerud. Som ordfører representerte han Høyre.

I dagens Drammen finnes det ikke spor etter ordfører Bang.

Derimot har vi Amtmann Bangs gate som er oppkalt etter hans bror Thomas Cathinko, en tverrgate fra Haugesgate opp mot sykehusområdet under Bergstien.

Brødrenes far, Thomas Bang er opphavet til Bangeløkka, løkka under Frydenhaug gård. Her lå tidligere Drammens søppelfylling, nå industri- og trafikkområde, også bebygd bl.a. med blokker på begynnelsen av 1950-tallet. Området ble på 1850-tallet omtalt som Megler Bangs løkke.

Info 
Sist endret 26.09.2011 Terje Bautz
Opprettet 26.09.2011 Terje Bautz
Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut