Gå til hovedinnhold Gå til søk Gå til hovedinnhold
Våpenskjold

Uten navn [1] 

Hopp over navigasjonskoblinger
Gå til hovedinnhold
View Part 
17 - Thomas Nils Emil Gamborg
Ordfører i Drammen fra 1885 - 1890


Av Jens Erik Gulbrandsen

Thomas N. E. Gamborg f. 1833 i Christiania. Ved folketellingen i 1865 var han ugift politifullmektig med bosted Dronningens gate 4 I Christiania. Han døde så tidlig at han ikke kom med på folketellingen I 1900, men I kirkeboken er han innført som politimester Nils Thomas Emil Gamborg d. 10.11.1895, bosatt på Brantenborg, dødsårsak cancer vesicae (blærekreft).

Thomas GamborgHan ble ”godt” gift med Elise Solberg f. 29.4.1843 datter av Anders og Ingeborg Solberg f. Kiær på Kobbervik, hun var således søster til Svend Adolf Solberg på Kobbervik. Finner ved folketelling i 1900 Elise Gamborg bosatt på Nordre Brantenborg, gård nr. 124 i 2. etg. , hvor hun lever av sine midler. I 1.etg. bodde for øvrig Einar Jensen f. 1872 og hustru Agnes Jensen f. 1881. Han var kjøpmann innen manufaktur og sønn av kjøpmann Emil Jensen (1839-1908) grunnleggeren av Emil Jensen på Bragernes Torg. Gården ble gjenreist i sveitserstil etter brann og ombygd ca. 1920, gården er fortsatt i familiens eie.

Sammen med Elise Gamborg bodde hennes slektning Ellen Kiær f. 1875 i Christiania, hun var ugift og jobbet som lærer ved en egen småskole. Ellen Kiær var datter av Anders Nicolai Kiær f. 1838 i Drammen og hans første hustru Birgith Caroline f. 1845 i Nordre Fron i Gudbransdalen. Bosted i 1875 var Parkveien 60, 61 og 62 i Christiania, hvor også hans far grosserer, trelast, skogshandel m.m. bodde med sin 1. hustru Margrethe Cecilie. Vedfolketellingen i 1900 var han gift med 2. hustru Edle Johanna Kiær f. 1856 i Christiania. De var da bosatt på gården Skogheim i Bærum, han var kjent som Statistisk Sentralbyrås første direktør.

Thomas N. E. Gamborg var utdannet jurist og tjente som politiassistent i Christiania 1859-1867 og fullmektig 1867-1870. Da ble han utnevnt til politimester i Drammen, og virket som det fram til sin død i 1895.

Han var formann i Kristiania Arbeidersamfunn i 1879, og var et toneangivende medlem ved siden av Eilert Sundt. Gamborgs første oppgave som politimester var å skaffe Drammen et moderne politivesen. Hans forslag til reformer ble godtatt av kommunen i 1872, ikke minst fordi disse lønnsmessig ikke ville belaste bybudsjettet i særlig grad. Det gamle vektervesentet ble lagt ned i 1872, i stedet fikk man 12 politikonstabler, samtidig som man beholdt de tre politivekterne som nå ble politioverkonstabler. I tillegg kom de 7 tidligere politibetjentene, som da gjorde at politiet fikk en styrke på 22 mann ledet av politimesteren og hans assistent.

Sin første ildprøve fikk politikorpset under streikeurolighetene i 1881, ”Torvslaget”, de voldsomme opptøyene på Bragernes Torg satte det nye korpset på en vanskelig prøve, og da det ikke lykkes med å holde gemyttene nede, måtte det tilkalles militær bistand, og byfogden måtte lese opprørsloven. ”Torvslaget” var utgangspunktet for Per Sivles roman ”Streik”.

Til tross for at byens befolkning hadde steget med nesten 5.000 mennesker, forble politikorpset uendret i Gamborgs levetid.

Gamborg tok også del i det offentlige liv i Drammen. Han var den første partivalgte ordfører, og representerte Høyre. Han satt som formann i fattigkommisjonen, var ordfører i Drammen og Oplands Kreditbank og formann i Drammen Arbeiderforening 1872-1877, og også i Selskabet til Drammens Forskjønnelse og Gavn.Han drev også privat en omfattende virksomhet av folkeoppdragende art, som førte langt ut over Drammens grenser. Gjennom å kjøpe opp og dele ut hundrevis av populære bøker og tidsskrifter til samfunnets svake grupper høynet han tilværelsen for det brede lag av befolkningen.

Gjennom sitt ekteskap var han blitt en velstående mann, han ga derfor bort hele sin gasje som politimester til de fattige i byen.

I dag lever hans navn videre i en liten stikkvei fra Hans Hansens vei til Henrik Ibsens gate ovenfor Øren skole.

Info 
Sist endret 19.09.2011 Terje Bautz
Opprettet 19.09.2011 Terje Bautz
Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut