Gå til hovedinnhold Gå til søk Gå til hovedinnhold
Våpenskjold

Uten navn [1] 

Hopp over navigasjonskoblinger
Gå til hovedinnhold
View Part 
16 - Georg August Thilesen (1837 – 1918)
Drammens ordfører i perioden 1883-1884


Av Jens Erik Gulbrandsen

Georg August Thilesen f. 20.12.1837 i Fredrikshald (Halden). Ved folketellingen i 1865 var han ugift overrettssaksfører og bodde på Bragernes i gård nr. 204. Han bodde da sammen med en losjerende kandidat Fritjof Rosing Heiberg f. 1838. I 1872 giftet han seg med Aagot Faye f. 11.10.1852, død 1916, datter av kjøpmann H. P. Faye i Drammen.

Neste gang han treffes er ved folketellingen i 1900, da er han forhenværende statsråd som lever av formue og har erverv som direktør i forskjelligeOverretssagfører Georg August Thilesen industriforetak (papir og cellulose, kull og tremassefabrik) Bor da sammen med hustru Aagot Thilesen f. 1852 i Drammen, bosted Drammensveien 26B i Oslo, hvor også 7 av barna i alderen 23 til 10 år bodde. Ved folketellingen i 1910 bodde han fortsatt i Oslo sammen med hustru og sine 2 yngste barn, nå i Oscarsgate 43. Han døde 20.12.1917 i Kristiania.

Georg A. Thilesen var sønn av Thile Thilesen, en skolelærer fra Fredrikshald og hans hustru Karen Nyquist. Familien flyttet i 1842 til Drammen da faren fikk post som undertollbetjent. Georg A. ble dimmitert fra Drammen latinskole for å ta artium ved universitetet i Oslo i 1851. Han tok juridicum i 1860.

Etter å ha vært sorenskriverfullmektig i Karmsund og Hesbø sorenskriveri i tiden 1860-1862 drev Thilesen som overrettsaksfører i Hokksund i årene 1862-1863 og fra 1865 flyttet han virksomheten til Drammen.
I 1840-årene bygget skipsreder Collett sin villa med have ved broenden på Strømsø-siden. Da Randsfjordbanen ble bygd måtte huset vike plassen for den nye stasjonsbygningen. Villaen ble tatt ned og gjenreist på Bragernes etter brannen i 1866. Her fikk den plass i bakken opp mot Bragernes kirke, og villaen tjente en tid som bolig for G. A. Thilesen. Villaen i Kirkegata 7 er nå revet, men var i mange år menighetshus før det ble revet for et nytt menighetshus.
I Drammen tok Thilesen ivrig del i det politiske liv som venstremann og var i en årrekke medlem av representantskapet, senere av formannskapet, han var varaordfører 1882-1882 og altså ordfører 1883-1884.
Det var imidlertid på andre felt at G. A. Thilesen skulle utnytte sine evner til gagn for byen og fylket. Sent på 1860-tallet kom han i kontakt med byens og distriktets næringsliv, og siden han tidlig var klar over de store framtidsutsiktene han mente distriktets treforedlingsindustri hadde, var det på dette feltet han engasjerte seg. Her skulle han gjøre en banebrytende innsats.

Han deltok i opprettelsen av Hofsfoss tresliperi ved Hønefoss, Hofs tresliperi , Skien Cellulosefabrikk, Ørje Bruk, Meraker Bruk og Numedal Skogaktieselskap. I disse bedriftene virket han dels som aksjonær, styremedlem eller formann. Han var også medeier i den nest eldste cellulosefabrikken, Skotselv Cellulosefabrikk som ble grunnlagt i 1880.

Han ble ansett som en av landets mest betydningsfulle fagmenn på treforedlingens område og hadde en meget stor innflytelse, både direkte og indirekte. I en årrekke var han formann i den norske avdeling av Skandinavisk Træmasseforening.
Thilesens interesser og virksomhet strakte seg også til Drammens bank – og forsikringsvesen. Han var pådriver ved oppstarten av Drammen og Oplands Kreditbank i 1874 og han satt som medlem av bankens styre 1874-1898, mange av disse årene som direksjonens formann.
En tid var han også styreformann i Forsikringsselskapet Norge.

Fra 1900 var han bosatt i Kristiania, og fra 1901-1906 var han sjef for Kristiania Industri – og Vekselbank, en dyktig leder ved avviklingen av denne.
Det var som faglig kapasitet at Thilesen i 1888-1889 ble valgt til sjef for Indredepartementet i Johan Sverdrups den gang svekkede regjering.

Etter denne statsrådtiden vendte han tilbake til Drammen og deltok med initiativ og dyktighet i forskjellige bank – og bedriftsadministrasjoner og var i årene 1890-1898 Drammen kommunes juridiske rådgiver og sakfører, og også skattekommisær 1892-1894
Nok en gang kalte Stortinget og Thilesen ble sjef for Indredepartementet i Johannes Steens andre regjering 1898-1899, da måtte han søke avskjed for å slutte seg til statsrådsavdelingen i Stockholm, 1899-1900, for så å avslutte som leder av Finans- og tolldepartementet fra mai 1900 til november 1900 da han søkte avskjed. I de følgende år var han medlem av straffelovskommisjonen.

Æresmedlem i Norges Tremasseforening 1907.
Han ble i 1889 utnevnt til ridder av
St. Olavs Orden, og forfremmet til kommandør av 1. klasse i 1895.

Info 
Sist endret 12.09.2011 Terje Bautz
Opprettet 12.09.2011 Terje Bautz
Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut