Gå til hovedinnhold Gå til søk Gå til hovedinnhold
Våpenskjold

Uten navn [1] 

Hopp over navigasjonskoblinger
Gå til hovedinnhold
View Part 
14 - Svend Adolf Solberg ( 1831-1890)

Drammen ordfører i 1874


Av Jens Erik Gulbrandsen

Sven Adolf SolbergTrelasthandler Svend Adolf Solberg bodde på Kobbervik gård sammen med hustru Christiane Lovise Arbo f. 1833 og barna Christiane Frederikke f. 1861, Andreas f. 1863 og Peter Collett Solberg f. 1866 På gården bodde også hans mor Ingeborg f. 1799, titulert som selveierske og skipsrederske fordi hun var enke etter Andreas Solberg f. 1801, d. 1862, trelasthandleren, skipsrederen og politikeren som sammen med sine svogere eide det store trelastfirmaet Hans Kiær & Co. Der bodde også Elise Solberg f. 1842, hun var datter av Andreas og Ingeborg Solberg og altså søster til Sven Adolf.

Koparvik gård eksisterte allerede i middelalderen, og den har sitt navn etter Koparviken som var byens første havn og lasteplass. Mange eiere opp gjennom årene, og slekten Solberg, dvs Andreas som var far til Svend kjøpte gården i 1842. Familien hadde gården fram til 1927.

Man kan ikke gi et resymé av Svend Adolf Solbergs liv uten å nevne det store trelastfirmaet i Drammen, Hans Kiær & Co, stiftet i 1820. Firmaet ble drevet av Hans Kiær f. 1795 og hans brødre Nils og Gunnerius, men også Andreas Solberg var med i driften. Han var far til Svend Adolf Solberg og gift med Ingeborg Nicoline Kiær f. 1800, søster til Hans og tante til de andre brødrene Kiær. Da Gunnerius døde eide faren Hans halvparten av firmaet og Nils og Andreas en fjerdedel hver.
Fram mot 1850 kjøpte firmaet opp store skogseiendommer på hele Østlandet, med dertil hørende sager, og drev sin virksomhet som trelasthandler og skipsreder. Virksomheten ble drevet helt fram til 1950-tallet.

I 1856 grunnla en annen av sønnene til Hans Kiær, Anders Ferrand Kiær (f. 1825) sammen med andre slektninger et nytt firma - And. H. Kiær & Co for å kunne etablere seg i Fredrikstad i forbindelse med etablering av store sagbruk og høvlerier langs Glomma. Etter hvert ble And. H. Kiær & Co et rent Fredrikstadfirma med en stor virksomhet der. Man kan i sannhet si at drammensere på den tiden var sterkt delaktige i Fredrikstads kallenavn, ”plankebyen”.

Hans Kiær kjøpte Store Solum gård i 1833 og i 1842 flyttet han til Austad gård hvor flere generasjoner av familien Kiær hadde tilhold fram til 1928, da Skoger kommune kjøpte gården til kommunestyre-lokaler og kontorer.

Men historien om Kiær-familien er en annen historie.

Etter endt utdannelse (cand.jur) gikk Sven Adolf Solberg inn i firmaet And. H. Kiær & Co, men deltok også på andre felt i Drammens næringsliv. Således dukker han opp i styret for Drammens Jernstøperi & mek. verksted , han var medlem av direksjonen i Drammen privatbank og han var overformynder 1882-1884. Han drev firmaet Hans Kiær & Co videre sammen med Kiærfamilien etter at hans far Andreas døde i 1862, og hans sønn Petter Collett Solberg fortsatte deretter virksomheten videre sammen med KIærfamilien. Peter Collett Solberg holdt seg forresten i familien da han giftet seg med sin tremenning Anna Margrete Kiær, datter av Anders Ferrand Kiær og Martine Cappelen.

Det er vanskelig å finne noe spesielt om Svend A. Solberg fordi han var en av flere som ledet et stort firma størsteparten av sitt liv. Men han etterfulgte sin slekt i Kiær- og Solbergfamilien og var med på å bygge opp familiene til noen av de rikeste familiene etter 1814.
Svend Adolf Solberg ble valgt til stortinget i 1880-1882. Da var han titulert som grossist og tilhørte det utpregede Høyre. Han ble betegnet som en vel utrustet og kunnskapsrik mann.
S. A. Solberg bidro med to helaksjer da det nye Drammen Teater skulle bygges etter brannen. Da det nye representantskapet ble valgt i 1870, var Svend A. Solberg en av representantene.

Opprinnelig fikk Solbergs gate i 1931 sitt navn etter Svend Adolf Solberg, men i 1961 ble hele gata innlemmet i Gamle Kongevei. Som erstatning for det ble en ny gate på Pettersløkka, en U fra Gamle Kongevei til Gamle Kongevei gitt navnet Solbergs gate. Men denne gangen for å hedre hele slekta Solberg som gjennom tre generasjoner hadde eid Kobbervik.

Øverst i Verven, ved Verven 56, lå en løkke som på 1800-tallet ble ervervet av familien Solberg på Kobbervik, den gikk under navnet Solbergløkka. Parsellen var utskilt fra Ørka, men ble senere betraktet som en del av Kobbervik. Ikke mange kjenner dette navnet i dag.

Info 
Sist endret 31.08.2011 Terje Bautz
Opprettet 29.08.2011 Terje Bautz
Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut