Gå til hovedinnhold Gå til søk Gå til hovedinnhold
Våpenskjold

Uten navn [1] 

Hopp over navigasjonskoblinger
Gå til hovedinnhold
View Part 
13 - Abraham Simers Kiøsterud (1828 – 1903)
Drammens ordfører i to perioder 1870-til 6.1.1870 (da han trakk seg pga sykdom) og 1873-1873


Av Jens Erik Gulbrandsen

Skipsreder m.m. Abraham Simers Kiøsterud (f. 20.11.1828, d. 9.9.1903) var gift med Hulda Elisabeth von der Lippe Glückstad f.15.9.1833 i Kristiansund, d. 20.4.1919 i Drammen. I Kristiansund har man på torget en gård med navn Glückstadgården, som er oppkalt etter hennes slekt.

A.S.KiøsterudVed folketellingen 1865 bodde familien i gard nr. 24 i Fremgaten, han var trelasthandler og industridrivende. De hadde barna Anna Sophie f. 1857, Hulda Augusta f. 1859, Frederik f. 1861, Abraham Simers f. 1863 og Ellen Clarissa f. 1865

Ved folketellingen i 1900 er han skipsreder og medeier i forskjellige bedrifter, familien er nå bosted i Mellom Bragernes Storgate Matr.nr, 38. og barna Aagot f. 1866, Magdalena f. 1869, Nicoline Margrethe f. 1870, Ragnhild f. 1875, Sigrid f. 1876, Abraham f. 1878 og Wenche von der Lippe Glückstad Kiøsterud f. 1880. De tre yngste døtrene er oppført med midlertidig bosted, dvs at de ikke bodde hjemme da telingen ble foretatt, Ragnhild var i Hannover, Sigrid var i Antwerpen og Wenche hadde tilhold i Larvik.

I kirkeboken ved hans død er oppgitt bopel i St. Olavsgate 3 og dødsårsaken er oppgitt til hjerneslag og lungeødem. Hans kone bodde fortsatt i St. Olavsgate da hun døde av alderdom.

I dag ligger det man tidligere kalte Helgelandbygget med adresse St. Olavsgate 3

Kjøsterudfamilien var en gammel Eiker-familie. Den første som slo seg ned i Drammen var Erland Friderichsen Kjøsterud f. d. 1836 Han tok borgerskap som kjøpmann på Bragernes og drev krambohandel på Landfalløya. Da han døde i 1826 ble virksomheten overtatt av hans yngste sønn Hans Henrich Kjøsterud (1800-1867). Gift 1824 med sin første kone Tabitha Sophie Simers (1796-1853), de hadde 7 barn. Etter at hun døde ble han gift 1854 med hennes halvsøster Julie Simers (1825-1888) som han hadde 9 barn med. Hans Henrik Kjøsterud kjøpte Øren i 1845 og bodde der fra 1854 til sin død i 1867.

Hans H. Kjøsterud drev i flere år en kombinasjon av krambod- og trelasthandel og investerte i adskillig industrivirksomhet. I 1854 tok han opp sønnene Erland (1826-1899) og Abraham i forretningen som nå het H. Kjøsterud & Sønner, og de begynte med skipsfart med skonnerten ”Julie”. I 1874 ble Abraham S. Kjøsterud eneinnehaver.

Han eide og drev papirmølle på Eiker, høvleri i Christiania samt Drammenselvens Papirfabrikker på Geithus som han hadde startet sammen med sin bror Erland og dennes svoger Harald Lyche, kjent for sin bok – og papirhandel i Drammen drevet siden 1851. Rundt 1880 var firmaet Drammens største rederi med 5 seilskuter.

Abraham Kiøsterud sto i spissen for opprettelsen av mange store industrielle aksjeselskaper og private institusjoner, rundt 1860 startet han destillasjonsfirmaet Simers & Co, i 1881 H. Ellefsens Hvalfangerselskap i Nord-Norge, skipsrederiet Bruusgaard Kiøsterud & Co i 1888, Krokstad Cellulosefabrikk i 1894 og Moss preservering. Han ytet finansiell støtte til Nansens ”Fram”-ekspedisjon i 1891. Dette firmaet ble oppløst i 1917.

Medlem av bystyret fra 1865, stortingssuppleant 1871 -1873, overformynder, direktør i Drammen Privatbank og Drammen gjensidige assuranseselskap, ordfører i Drammen Sparebanks forstanderskap og forsikringsselskapet Norges representantskap.

Etter hans død opprettet hans kone et legat til hans minne, et legat hvor rentene skulle tilfalle trengende kvinner og menn av den dannede klasse, som det het i statuttene.

I dag er dette endret til ”Familien Kiøsterud Legat til økonomisk vanskeligstilte i Drammen”

Ridder av St. Olavs Orden 1901.

Da han døde i 1903 kunne man lese i hans nekrolog ” Han var en mer enn alminnelig innsiktsfull og dristig handelsmann med et skarpt blikk for tidens krav og med en sjelden evne til å finne den rette mann som leder for ethvert av de mange foretak han var med på. Kiøsterud var personlig en elskverdig mann, avholdt av alle for sin humanitet og sitt rettsinn.”

I dagens Drammen finner vi Kiøsteruds gate, etter byggingen av Rosenkrantzgata delt i Øvre Kiøsteruds gate og Nedre Kiøsteruds gate. Gata er oppkalt etter hovedsakelig Hans Henrich Kjøsterud, men også for å hedre en rekke medlemmer av slekten Kiøsterud / Kjøsterud som har vært knyttet til bydelen Landfalløya i flere generasjoner.

Bygget med adresse Landfalløya 24 heter Kiøsterudgården, og den har tråder langt tilbake i historien, blant annet har den huset tobakkspinneri og såpeysteri på 1700-tallet. Det var fra denne gården Erland og senere Hans Kiøsterud drev bondehandel og småindustri og her startet senere generasjoners omfattende rederivirksomhet.

Det finnes også en Kiøsterudgård i Åsgårdstrand. Gården er antagelig fra 1787 og er den dag i dag den gård som, ikke minst eksteriørmessig, gir et klart gjenskinn av fordums tid. Forskjellige eiere opp gjennom tiden, men i 1879 ble eiendommen solgt til Abraham Simers Kiøsterud og den ble i familiens eie til slutten av 1960-årene. Den ble i disse årene utelukkende benyttet som sommersted.

Det heter seg om gården at den aldri har hatt noen annen funksjon historisk sett enn å være en viktig kulisse i Edvard Munchs verdensberømte malerier.

Andre Kjøsterud-navn i Drammen, som Kjøsterud skole, Kjøsterudjuvet, Kjøsterudsetra og bydelsområdet Kjøsterud på Åssiden stammer alle fra gården Kjøsterud, med røtter tilbake til 1100 – eller 1200-tallet. Navnelikheten, og for å skille de to familiene, kan ha vært en årsak til at etternavnet en gang i tiden ble endret fra Kjøsterud til Kiøsterud.

…… og som et apropos….

Ingeniør Erland Kiøsterud og hans svoger Harald Lyche, startet den første papirfabrikk i distriktet, Drammens Papirfabrikker. Harald Lyche drev siden 1851 bok- og papirhandel i Drammen. De to familiene var også representert ved starten av A/S Krogstad Cellulosefabrikk i 1893, denne gang var både Erland og Abraham representert i styret, og også deres halvbror Nikolai Andreas Bull Kiøsterud (1856-1938) som på den tiden hadde vunnet seg en ansett posisjon som skipsreder ble med.

Han var den fra familien som sammen med Fredrik J. Kiøsterud, sønn av Abraham S. Kiøsterud gikk sammen med familien Bruusgaard og dannet skipsreder Bruusgaard Kiøsterud & Co i 1888. Mange i Kiøsterudfamilien var engasjert i dette rederiet og også i Bruusgaard Kiøsterud Dampskips-aktieselskap AS i 1909.

Selskapene drev fra samme base i Torvhallen til de begge ble kjøpt opp og flyttet fra Drammen i 1978.

Info 
Sist endret 23.08.2011 Terje Bautz
Opprettet 23.08.2011 Terje Bautz
Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut