Gå til hovedinnhold Gå til søk Gå til hovedinnhold
Våpenskjold

Uten navn [1] 

Hopp over navigasjonskoblinger
Gå til hovedinnhold
View Part 
07 - John Collett Falsen (1817 – 1879)

Drammens ordfører i tre perioder, først 1853, så 1854, og tilslutt i 1861, dessuten viseordfører 1859


Av Jens Erik Gulbrandsen

John Collett Falsen født 9.9.1817 i Grimstad, død 2.9.1879 i Christiania. Foreldre var stiftamtskriver Hagbart Falsen og hustru Aletta Fleischer. John hadde to søstre Julie f. 1829 og Georgette f.1932Han var sønn av en bror av den godt kjente Eidsvollmannen Christian Magnus Falsen.
Johan C. Falsen ble innført som elev ved Bergen katedralskole 1828, men ble utmeldt i 1833 fordi han skulle forsette sine studier i Christiania.

Procurator John Collett Falsen giftet seg med Henriette Falk f. 1820 i Christiania, men de ble viet 1848 i Vang prestegjeld, muligens fordi hennes far sorenskriver MuusCollett Falsen hadde sitt virke der.Cand. jur fra 1841, senere dr. jur. og sine første år arbeidet han som prokurator i Nedenes amt 1846-1849, så som overrettssaksfører i Trondheim i 1849 og så flyttet han samme år til Drammen.

John C. Falsen etterfulgte P.A. Midelfart som prokurator i Drammen 1853, og fungerte i denne stillingen til 1860. Han spilte en stor rolle under pengekrisen i 1857 og var initiativtaker til dannelsen av ”Brannforsikringsselskapet Norge” i 1857. Han var også med i den delegasjonen som talte for bygging av Randsfjordbanen. Han ble valgt Stortingsrepresentant fra Drammen 1859-1861

Han ble utnevnt til amtmann i Nordre Bergenhus (nå Sogn og Fjordane) 1861 og virket som det fram til 1869, da han ble utnevnt til statsråd. Som amtmann bodde han først et år i Lærdal, men flyttet så til gården Nybø i Leikanger i 1862. Deretter Stortingsrepresentant for Nordre Bergenhus 1865-1867 og 1869. Han var statsråd fra 1869 til sin død i 1879, stort sett i justisdepartementet (1869-70, 1871-72, 1874-77 og 1878-79) men også ved statsrådavdelingen i Stockholm (1870-71, 1873-74, 1877-78) og som marinemister 1871 og indreminister 1872-73)

Den store Landsutstillingen i Drammen 1873 ble åpnet av Indredepartementets sjef, statsråd J.C. Falsen.

Bosatt i Christiania da han var stortingsrepresentant og statsråd, i 1875 bodde han sammen med sin kone Henriette Falsen f. 1820 i St.Olavsgate 27 i Christiania. Enken Henriette bodde i 1900 i Parkveien 5 og levde på formue og pensjon.

Falsen var kommandør av St. Olavs Orden, han fikk Storkorset av den svenske Nordstjerneordenen og Storkorset av den danske Danebrog-orden. Ved Uppsala universitets jubileumsfest i 1877 ble han utnevnt til juris hedersdoktor.

John Collett Falsen har fått oppkalt en gate i Drammen etter seg, Falsens gate ble navngitt i 1911 og gikk da fra Hamborgata til Hotvetveien, men ble brutt ved Rosenkrantzgatas fremføring slik at den stopper der i dag. En av byens korteste gatestumper, ifølge kartet har kun 4 hus adresse til Falsens gate nå.

Info 
Sist endret 11.07.2011 Terje Bautz
Opprettet 11.07.2011 Terje Bautz
Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut