Gå til hovedinnhold Gå til søk Gå til hovedinnhold
Våpenskjold

Uten navn [1] 

Hopp over navigasjonskoblinger
Gå til hovedinnhold
View Part 
06 - Fredrik Messel Olsen (1814 – 1863)

Drammens ordfører i 2 perioder, først 1851, deretter 1859. Også valgt til ordfører i 1861, men frasa seg vervet og ble i stedet viseordfører.Av Jens Erik Gulbrandsen

Fredrik Messel - Olsen f. 1814 i Christiania var cand. philol, en fremtidsrettet lærer som ble ansatt ved Oslo katedralskole i 1840. Fagene hans var norsk, historie og geografi. Han var av den klare mening at skolen måtte forandres og moderniseres. Han mante at den latinske stilen til examen artium måtte sløyfes, og at elevene isteden Messel Olsenmåtte orienteres om samtiden. Skolen skulle etter hans mening føre elevene inn i vår nasjonale kultur. Fag som norsk, Norges historie og geografi måtte bli hovedfag, gammelnorsk burde bli obligatorisk for alle elever. Dette brøt sterkt med Oslo katedralskoles linje, men Messel- Olsens ideer ble videreført av hans etterfølger, Knud Knudsen, og var det grunnlaget Hartvig Nissen bygde sin privatskole på da den startet i 1843. Han sluttet ved skolen i 1846, da han ble ansatt ved Drammen skole.

Her var han overlærer (1846 -1849) og senere rektor ved Latinskolen i Drammen 1849-1863. Hans ideer førte til at skolen ble omorganisert til Drammens Lærde – og Realskole, og skolens første bygninger ved Tollbugaten ble oppført.

Rektor Messel - Olsen var en dyktig fagmann med fremragende administrative evner. Han bidro til at de forskjellige faser ved omlegging av den høyere undervisningen foregikk på en heldig måte. Arbeidet for at borgerskolen skulle få flere klasser og flere lærere.

I årene 1854-1956 og 1862-1964var han en av Drammens tre stortingsrepresentanter.

Da han døde 24. april 1863 var hans bosted på Strømsø, og han døde av nervefeber (tyfoidfeber) som skyldes bakterien Salmonella typhi, overført fra dårlige sanitære forhold. Det har ikke lykkes og finne noe ut om hans private liv, ingen familie oppgitt i kirkeboken, mulig at han var ugift.

I dagens Drammen finnes rektor Olsens gate som en tverrgate mellom Tollbugt. og Tordenskioldsgt., øst for Langesgt. Den er oppkalt etter rektor Fredrik Messel Olsen og fikk sitt navn i 1892.

Info 
Sist endret 11.07.2011 Terje Bautz
Opprettet 04.07.2011 Terje Bautz
Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut