Gå til hovedinnhold Gå til søk Gå til hovedinnhold
Våpenskjold

Uten navn [1] 

Hopp over navigasjonskoblinger
Gå til hovedinnhold
View Part 
04 - Peter Albert Midelfart (1801 - 1854) Drammens ordfører i 1848 - 49

Peter Albert Midelfart (f. 6.10.1801 – d. 29.4.1854).
Tilhører norsk slekt av dansk opprinnelse, stammer fra borger i Trondheim Niels Christensen Midelfart (d. 1683). Hans sønnesønns sønn, Eidsvollmannen og sogneprest Hans Christian Ulrik Midelfart (1772-1823) var far til Peter Albert (Albrigt) Midelfart.
Av Jens Erik Gulbrandsen

Født i Trondheim og var sorenskriver i Stjørdal og Verdal før han flyttet til Drammen. Han var prokurator og sorenskriver og virket som sekretær for De eligerte menn 1827-1837.

Peter Albert Midelfart Prokurator Peter Albert Midelfart (1801 - 1854)
Drammens viseordfører 1841 - 1847.
Ordfører 1848 - 49

Da kommunene i landet endret sin oppbygging fra 1837 fortsatte han i sin tidligere jobb, men nå med tittelen formannskapssekretær. I Drammens første bystyre 1837 møtte han som representant for Strømsø ved siden av å være jurist i Drammens første yrkessammenslutning, Drammensvassdragets Fellesfløtningsforening i 1830 og -40 årene.

Da Norges Bank i 1837 opprettet Drammensavdeling var han suppleant (varamann) til administrasjonen, og da Drammens Kredittkasse ble konstituert i 1849 ble P.A. Midelfart valgt som representantskapets ordfører, viseordfører var for øvrig Erik Børresen (se egen artikkel) Midelfart var også en tid rundt 1840 interessent i Solberg Spinderi.

Christian August Selmer f. 1816 i Fredrikshald (Halden) – d. 1889 i Christiania tok juridisk embetseksamen i 1842 og ble etter div. underordnede stillinger ansatt som fullmektig hos overprokurator Midelfart i 1848. Da Midelfart ble sorenskriver i 1850 overtok Selmer hans omfattende praksis. Selmer ble senere byfogd i Drammen 1862

Peter Albert Midelfart giftet seg 1828 med Johanine Vilhelmine Severine Marie Unger f. 1803, d. 1856, de fikk 6 barn, og de bodde i Nedre Storgate ved den nåværende Grev Wedels plass.

Fire slektslinjer går ut fra sønnene deres, direktør Peter Albert Midelfart (1832-1896), forstander ved Ths. Angells stiftelser, Johannes Unger Midelfart ( 1833-1910), amtslege Johan Vilhelm Midelfart (1835-1898) og oberst Emil Andreas Midelfart (1840-1915)

Direktør P.A. Midelfarts sønn, lege Hans Christian Ulrik Midelfart (1865-1937) emigrerte til USA og har stor etterslekt der. Amtslege J.V. Midelfart var farfar til maleren Johan Wilhelm (Willi) Midelfart (1904-1975) og hans bror direktør Finn Erik Midelfart (1906-1974), grunnleggeren av kosmetikkfirmaet Midelfart & Co. Sistnevntes sønn var direktør Finn Erik Midelfart (1943-1995), han var far til Celina Midelfart (f. 1973)

Info 
Sist endret 15.06.2011 Terje Bautz
Opprettet 15.06.2011 Terje Bautz
Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut