Gå til hovedinnhold Gå til søk Gå til hovedinnhold
Våpenskjold

Uten navn [1] 

Hopp over navigasjonskoblinger
Gå til hovedinnhold
View Part 
01 - Andreas Garman Album (1792 – 1847) Drammens første ordfører 1837 - 1837
Ved folketellingen i 1801 bodde han med familien på Myhre Ourdahls Prestegård i Sør-Aurdal i Valdres. Foreldre var sogneprest og ”1. forligelses commiser” Petter Album f. 1748 og hustru Marthe Tregder f. 1779.
Andreas Garman Album f. 18.11.1792) kom i ung alder til Drammen. Han giftet seg 1821 med Maren Kierkegaard f. 1793. De fikk ett barn Morten Kierkegaard Album, f. 2.7.1824 – d. 1885Av Jens Erik Gulbrandsen

Album Kjøpmann Andreas Garman Album (1793 - 1847)
Drammens første ordfører i 1837

Rundt 1820-30 var trelasten alfa og omega i Drammen, og unge Andreas slo seg opp på den, først som bjelkehandler og senere som sagbrukseier. Sagbrukene flyttet nedover Drammensdalen, og eierne skiftet ofte, og også Album var med på den handelen. Fram til 1843 eide han de 6 Vendelborgsagene, da ble de solgt til Søren Capjon. Andreas Albums sønn Morten ble for øvrig gift med Søren Capjons datter Anne Cathrine Elisabeth Album f. 1828 (se nedenfor)

Andreas G. Album var en av stiftere av Drammen Sparebank i 1823, medlem av trelastdireksjonen 1827-1846, elegert mann fra 1833, medlem av brokommisjonen 1835 og administrator i Norges Banks Drammensavdeling 1838-1840.
Han ble dømt for innblandet i Hetting-saken og dømt til bøtestraff. Gikk konkurs 1845 / 46.

Drammen Rådhus lå i tiden 1801 – 1817 på Bragernes ved hjørnet Storgaten og Schwenkegaten. Rådhuset ble ødelagt ved brannen i 1817 og ikke gjenoppbygget. Midlertidig fungerte en sal i Fattigskolen ved Thamsgangen som møtested for bystyret. Drammen kommune kunne ikke bevilge kapital til et nytt rådhus, men de fikk mulighet til å kjøpe kjøpmann Bugges store gård ved Bragernes Torg i 1822. Den ble karakterisert nest etter Mechlenburg-gården i Parken som Drammens mest staselige gård. De elegerte menn kunne imidlertid ikke godkjenne kjøp av gården, og Andreas Garman Album kjøpte gården i stedet, ganske snart ble den hetende ”Albumgården”.

Gården var bygget i 1749 og oppført i tre av Brede Ramzau. Gården var stor, blant annet kan man telle 14 vinduer mot Storgata i 1. etg. og 16 vinduer mot Storgata i 2.etg.
I forbindelse med Albums konkurs kjøpte kommunen gården i 1848, men først i 1855 bevilget bystyret penger til å gjøre om gården til rådhus. Albumgården ble flammenes rov under bybrannen 1866.

Gravstedet er på Bragernes kirkegård – en rød polert granittstøtte, øvre del avsmalnet, med innskrift over kjøpmann Andreas Garman Album.

I dag finnes to steder i Drammen med Album i navnet – Albums gate som starter ved Engene mellom brannstasjonskvartalet og Torget Vest og går opp til Bergstien, bak Bragernes kirke.Det andre stedet som bærer navnet er Albumstien (Zik-Zakken), den første opparbeidede spaservei i Bragernesåsen, påbegynt i 1877. Begge disse navnene er hentet fra ordførerens sønn, Morten Kierkegaard Album.Han var overlærer ved Drammen latinskole 1864 – 1885. Det var for øvrig på hans Albumløkke den nye Bragernes kirke ble oppført i 1871. Ved folketellingen i 1865 bodde Morten Album med hustru og datter Maren Petronelle Elisabeth f. 1865 i gård nr. 194 på Bragernes.

Info 
Sist endret 04.07.2011 Terje Bautz
Opprettet 23.05.2011 Terje Bautz
Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut