Gå til hovedinnhold Gå til søk Gå til hovedinnhold
Våpenskjold

Uten navn [1] 

Hopp over navigasjonskoblinger
Gå til hovedinnhold
View Part 
Runesteinen i Sylling kirke
SyllingstenenRunesteinen i Sylling kirke forsvant i 1851, men er behørig beskrevet og dokumentert.


Av Terje Bautz

Den gamle kirken i Sylling var en steinkirke fra middelalderen. Antakelig var den bygd rundt 1150. Den ble ikke rapportert å være i dårlig forfatning,- tvert om. I 1828 heter det at kirken var i god forfatning. Hovegrunnen til at den ble revet var størrelsen. Kirken var for liten!
Kirken ble revet i 1851 og erstattet med kirken som står i dag.

Bak alteret på yttersiden, under vinduet i den gamle kirken var det innmurt en stor stein med runeinnskrift. Antikvar M.F.Arendt undersøkte steinen i 1804 og lagde en tegning av innskriften. Originaltegningen finnes i dag i nasjonalmuseets arkiv i København. Steinen skal ha vært i grå marmor og av form og størrelse som et likkistelokk.
Steinen var tatt ut av den gamle muren for å bli tatt vare på, men den forsvant i 1851 under byggerarbeidet på den nye kirken. Det er rimelig å tro at steinen havnet i den nye muren.

Syllingstenen Antikvar M.F.Arendt's tegning av innskriften på den såkalte Syllingsteinen.
Originaltegningen oppbevares i nasjonalsmuseet i København.

Runeinnskriften er tolket av linguist og professor Sofus Bugge

Klikk på bildet av innskriften for å se stor utgave

De to nederste linjene er den egentlige innskriften og skal leses først. Den øverste linjen gir en tilføyelse om runeristeren

Runeinnskrift_tolkning Salgerd hviler her
Gud vokte deg

Aslak merket mig
(d.e. merket steinen med runer)

Les mer kirkehistorie HER

Kilde; Norges innskrifter med de yngre runer. Oslo 1951 i kommisjon hos Jacob Dybwad
Info 
Sist endret 14.12.2010 Terje Bautz
Opprettet 15.11.2010 Terje Bautz
Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut