Personvernombud

Christina Grønli er personvernombud for Buskerud, Akershus og Østfold fylkeskommune.

Personvernombudets oppgaver:
  • Sikrer at personopplysninger blir ivaretatt på riktig måte for ansatte, elever/foresatte, pasienter og brukere av fylkeskommunenes tjenester
  • Samler inn informasjon for å se hvor det skorter, med andre ord «finner hull»
  • Analyserer og sjekker at behandlingsaktivitetene er i tråd med regelverk, personvernbestemmelser, samt egne interne retningslinjer for personvern
  • Informerer, gir anbefalinger og råd for å sikre at reglene følges
  • Etablerer rutiner og ansvarsforhold som gjør at personvernet i virksomheten ivaretas
  • Utfører holdningsarbeid i virksomheten og opplæring av medarbeidere
  • Sikrer at personvernet ivaretas i etableringsprosjektet for Viken fylkeskommune
  • Er kontaktleddet mellom organisasjonene og Datatilsynet

Publisert 30. oktober 2018, oppdatert 14. februar 2019.