Fakturering

Skal du sende faktura til Buskerud fylkeskommune eller Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF?

Vi ønsker primært å motta elektroniske fakturaer.

E-faktura

Vi kan motta i EHF-format og i e2b-format. 

For EHF-format:
Følgende numre er registrert i Elma-registeret:

  • Buskerud fylkeskommune: 9908:964951373  
  • Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF: 9908:985457174

For e2b-format:
Dersom du ønsker å sende i e2b-format skal fakturaene merkes med følgende informasjon:

  • Buskerud fylkeskommune: NO964951373
  • Tannhelsetjenesten i Buskerud: FKF NO985457174

Pdf-faktura

Faktura i pdf-format kan sendes til:

Fakturainnhold

Alle fakturaer, uansett format, skal ha:

  • navn og adresse på bestillende virksomhet
  • bestillernummeret til den som foretok bestillingen
  • vårt ordrenummer dersom varen/tjenesten er bestilt elektronisk
  • alle nødvendige opplysninger om leverandøren
  • all relevant informasjon som er nødvendig for at fakturaen kan behandles

Vi forbeholder oss retten til å returnere fakturaer som ikke tilfredsstiller kravene ovenfor.

Ta kontakt dersom noe er uklart vedrørende dette med e-faktura eller pdf-faktura til Buskerud fylkeskommune/Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF.


Publisert 28. februar 2014, oppdatert 18. oktober 2016.