Bilde av Trine Brenden Bakken

underviser i matematikk og naturfag, kontaktlærer

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Lier videregående skole
 
Lier vgs - Påbygg fellesfag
Stilling
Lektor m/tillegg
Telefon
E-post
Trine.Bren...@bfk.no