Bilde av Anne Jelstrup Egeland

Undervisning i naturfag Vg 1, Vg 3 og biologi Vg3

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Lier videregående skole
 
Lier vgs - Påbygg fellesfag
Stilling
Lektor
Telefon
E-post
Anne.Jelstr...@bfk.no