Bilde av Lars Oscar Frogh

Norsk, engelsk, samfunnslfag,religion

Arbeidssted
Skoler og UngInvest AIB
 
Kongsberg videregående skole
 
Kongsberg vgs - Norsk/Fremmedspråk
Stilling
Adjunkt m/tilleggsutdanning
Telefon
+4732868206
E-post
Lars.Osc...@bfk.no