Viser 7 ansatte fra Budsjettenheten

Tabell over de ansatte i Buskerud fylkeskommune
Navn Tittel Arbeidssted E-post
Lisbeth Kaas Ambrosen økonomikonsulent Økonomiavdelingen Budsjettenheten Send e-post til Lisbeth.Kaas.Ambrosen@bfk.no
Hilde Arnø Økonomirådgiver Økonomiavdelingen Budsjettenheten Send e-post til Hilde.Arno@bfk.no
Per Øystein Bentstuen Økonomirådgiver Økonomiavdelingen Budsjettenheten Send e-post til Per.Oystein.Bentstuen@bfk.no
Hilde Braathen Finansrådgiver Økonomiavdelingen Budsjettenheten Send e-post til Hilde.Braathen@bfk.no
Grete Echholt Holm Konsulent Økonomiavdelingen Budsjettenheten Send e-post til Grete.Echholt.Holm@bfk.no
Magne Nilsen Rådgiver Økonomiavdelingen Budsjettenheten Send e-post til magne.nilsen@bfk.no
Anne Grethe Westeng Financial Controller/Regnskapssjef Økonomiavdelingen Budsjettenheten Send e-post til Anne.Grethe.Westeng@bfk.no